EN
Loading
  • مشخصات فردی

  • شفافیت فرآیندی

  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری

  • تسلط بر فرآیند

  • زمان فرآیند

  • نظام مند بودن فرآیند

  • کلیت فرآیند

  • چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:
  • مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاع سطح خدمات قابل ارائه یاری فرمایید.
قالب دلخواه شما
اندازه فونت