EN
مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه

معرفی

مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه در مرکز پشتیبان راهبری شبکه برق کشور با هدف ایجاد قطب آموزشی راهبری شبکه و رویه ای جامع بر مبنای دانش-تجربه و تمرکز بر آموزش های مرتبط با حوزه بهره برداری شبکه قدرت تشکیل شده است. این مرکز در تمامی سطوح، برگزاری دوره های مرتبط با حوزه راهبری شبکه به صورت تئوری و عملی و صدور گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، ارتباط مداوم با مراکز آموزشی و علمی تحقیقاتی و صنعتی معتبر جهانی و ارتقاء مستمر دانش های نوین، از ماموریت های مهم مرکز بین المللی آموزش های تخصصی مدیریت شبکه می باشد.

اهداف برنامه ریزی شده

با توجه به چشم اندازه توسعه مرکز آموزش در سطح ملی، بین المللی و ایجاد قطب آموزشی راهبری شبکه، اهداف و برنامه های زیر مد نظر می باشد:

  • الف) محوریت ارائه آموزش های بین المللی بهره برداری، کنترل و بازیابی شبکه در سطح ملی و منطقه ای
  • ب) حرکت در مرزهای دانش و اعتلای جایگاه صنعت برق و کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه راهبری شبکه در منطقه
  • ج) ایجاد ارتباط و فراهم نمودن زمینه مشارکت با مراکز علمی تخصصی معتبر بین المللی و ارتقای ظرفیت های متخصصین شاغل در مراکز راهبری شبکه
  • خ) فراهم ساختن زمینه تربیت متخصصین و کارشناسان خبره در حوزه مدیریت شبکه و کمک به حفظ جایگاه صنعت برق ایران در منطقه و ارتقا رتبه بین المللی آن
  • د) ایجاد نظام و مرجعیت صدور گواهینامه  صلاحیت حرفه ای بهره برداران شبکه در سطح ملی و بین المللی
  • ذ) اجرای دوره¬های آموزشی و باز آموزی، سمینارها و کارگاه های آموزشی داخلی و بین المللی در کنار ایجاد یک محیط علمی، پویا و پشتیبان برای صنعت برق کشور
  • ر) مرجعیت توسعه سامانه شبیه ساز آموزش راهبران شبکه
  • ه) ایجاد وحدت رویه در آموزش های راهبری شبکه
ردیف عنوان دوره مدت دوره کد دوره
1 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکه 24 3367
2 اصول مانور شبکه 34 3381
3 تجزیه و تحلیل حوادث شبکه 30 3652
4 کنترل و دیسپاچینگ شبکه های قدرت 24 3500
5 سیمولاتور سیستم قدرت 46 1609
6 مدیریت بار و انرژی در شبکه های قدرت 24 1422
قالب دلخواه شما
اندازه فونت