EN

طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل، کشیک و مهمانان شرکت تعداد 44130 پرس غذا

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 99/04
  • مهلت خرید اسناد: 99/03/21
  • تاریخ بازگشایی: 99/04/07
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکنیروکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 728.852.500 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه اسناد+2
فایل های دیگر 99.4
قالب دلخواه شما
اندازه فونت