EN

خرید تجهیزات پسیو شبکه انتقال فیبر نوری

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 98/32
  • مهلت خرید اسناد: 98/09/13
  • تاریخ بازگشایی: 98/09/24
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 325.788.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه اسناد مناقصه
فایل های دیگر قرارداد
قالب دلخواه شما
اندازه فونت