EN

انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 98/27
  • مهلت خرید اسناد: 98/08/18
  • تاریخ بازگشایی: 98/09/03
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.650.000.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه اسناد مناقصه
فایل های دیگر قرارداد
فایل های دیگر ارزیابی کیفی
فایل های دیگر الحاقیه شماره یک
قالب دلخواه شما
اندازه فونت