EN

انجام امور تاسيسات شركت مديريت شبكه برق ايران (سايت زنجان)

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 98/28
  • مهلت خرید اسناد: 98/08/20
  • تاریخ بازگشایی: 98/09/06
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 485.000.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه اسناد
فایل های دیگر قرارداد
قالب دلخواه شما
اندازه فونت