EN

خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی 15 دستگاه تابلو PMU در پست های برق منتخب

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 98/10
  • مهلت خرید اسناد: 98/05/16
  • تاریخ بازگشایی: 98/06/03
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.125.000.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه اسناد
الحاقیه ارزيابي کيفي
فایل های دیگر PMUقرارداد
قالب دلخواه شما
اندازه فونت