EN

ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ) جهت پروژه " ارائه خدمات مشاوره جهت بومی"سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق کشور "

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: خرید خدمات مشاوره
  • شماره: 98/04
  • مهلت خرید اسناد: 98/03/19
  • تاریخ بازگشایی: 98/03/19
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
فايل فراخوان آگهي
اسناد مناقصه پیوست ها
فایل های دیگر نامه
قالب دلخواه شما
اندازه فونت