EN

انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی شركت مديريت شبكه برق ايران

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 97/24
  • مهلت خرید اسناد: 97/08/27
  • تاریخ بازگشایی: 97/09/11
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 749.671.699ريال
فايل فراخوان آگهی
فایل های دیگر الحاقیه آبدارخانه
قالب دلخواه شما
اندازه فونت