EN

انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 97/23
  • مهلت خرید اسناد: 97/08/30
  • تاریخ بازگشایی: 97/09/13
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 172.500.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
فایل های دیگر الحاقیه تاسیسات
قالب دلخواه شما
اندازه فونت