EN

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 97/25
  • مهلت خرید اسناد: 97/08/30
  • تاریخ بازگشایی: 97/09/12
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.233.894.437 ریال
فايل فراخوان آگهی نگهبانی
فایل های دیگر آیین نامه تضمین
قالب دلخواه شما
اندازه فونت