EN

طبخ غذای پرسنل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 97/16
  • مهلت خرید اسناد: 97/07/02
  • تاریخ بازگشایی: 97/07/14
  • محل دریافت اسناد: سازمان تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 463.311.595 ریال
فايل فراخوان فراخوان
قالب دلخواه شما
اندازه فونت