شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ: 29 مهر 1399

گزارشات سالانه بازار برق ایران به زبان انگلیسی تدوین شد

به گزارش روابط عمومی، این گزارش‌ها مروری کلی بر آمار و اطلاعات بازار برق ایران طی یک سال مالی دارند. در همین‌راستا گزارشات سالانه مرتبط با سال 97 و 98 تهیه و در قسمت اطلاع رسانی، گزارشات سالانه بازار برق ایران در سایت igmc.ir  بارگذاری شده است.

روتیتر: برای نخستین بار در بازار برق ایران؛