شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ: 21 خرداد 1398

جلسه ارائه نرم افزار قرائت لحظه ای کنتورهای سنجش و پایش انرژی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، درابتدای این جلسه "مهندس علی اکبرعباسی معاون مخابرات و پشتیبانی فنی"  به شرح اقدامات انجام شده جهت ایجاد قابلیت قرائت لحظه ای و اطلاعات انرژی کنتورهای سنجش و پایش انرژی در سال های گذشته پرداخت.

در ادامه "خانم مهندس راضیه سلیمی مدیر دفتر سنجش و پایش انرژی"در گزارشی به قابلیت های نرم افزار جدید و امکانات ایجاد شده جهت پایش میزان تولید، وارادت – صادرات به کشورهای همسایه و مصرف در تقسیم بندی مجموعه چهار کشور، شرکت های برق منطقه ای، استانی و شرکت های توزیع اشاره کرد.

گفتنی است، نماینده فنی این شرکت به ارائه جزئیات امکانات موجود، روند قرائت اطلاعات، محدودیت ها و چگونگی قراردادن اطلاعات قرائت شده در اختیار شرکت های ذینفع پرداخت.

لازم به ذکر است، جهت قراردادن اطلاعات از دو روش وب سرویس و سامانه تحت وب استفاده گردیده است تا کلیه شرکت ها با هر سطح امکانات بتوانند از نرم افزار قرائت لحظه ای کنتورها جهت مانیتورینگ و پایش بار لحظه ای استفاده نمایند.

در ادامه از شرکت های توزیع جنوب استان کرمان، استان اصفهان، استان قزوین و استان مرکزی دعوت به عمل آمد تا ضمن کاربرد اطلاعات قرائت شده چگونگی کاربرد اطلاعات در شرکت های خود را در طی گزارشی ارائه دهند.

در پایان جلسه؛ به سوالات نمایندگان حاضر از شرکت های توزیع برق پاسخ داده شد و قرار بر این شد تا  جلسه ای مشابه نیز با حضور شرکت های برق منطقه ای در تاریخ 29 خردادماه نیز برگزار شود.

 

روتیتر: با حضور معاون مخابرات و پشتیبانی فنی؛