شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ: 27 اسفند 1397

دیدار پایان سال معاونان و مدیران با مدیر عامل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه مدیران، معاونان و مشاوران شرکت، فارغ از دغدغه کاری فرارسیدن سال نو را تبریک گفته و سالی توام با سلامتی، شادی و موفقیت را آرزو نمودند.

دکتر داود فرخزاد، در جمع صمیمی خانواده شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواستارهمفکری و همدلی بیشتر در جهت برطرف نمودن مشکلات تامین برق مردم در سال آینده شد.

وی با اشاره به مطرح نمودن مشکلات معیشتی مردم خدمت رسانی مناسب را در اولویت کارها دانست و آن را وظیفه و افتخار خدمت همکاران در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برشمرد.

گفتنی است ؛ در پایان این مراسم "دکتر داود فرخزاد مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران" از همکاران بازنشسته شرکت مدیریت شبکه برق ایران آقایان، رضا ابراهیمی، مهندس علی رفیعی شفیق، حسن بهرامی تلوری و محمد داریوش نژاد تقدیر نمودند.

روتیتر: در شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛