شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ: 08 آذر 1396

بررسی اثرات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز در بازار عمده فروشی برق ایران

امروزه دغدغه بسیاری از کشورهای جهان، بهینه سازی صنعت برق، افزایش کارایی و پیش بینی ظرفیت های لازم برای پاسخگویی به تقاضای روز افزون برق می­باشد. از سوی دیگر با تجدید ساختار در صنعت برق و شکل گیری بازارهای برق، تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در احداث ظرفیت های تولید به صورت غیر متمرکز و از سوی بازیگرانی که به دنبال حداکثر کردن سود خود در این بازار می باشند، اتخاذ می شود. از این رو، تغییر شرایط و عوامل موثر بر سودآوری سرمایه گذاری ها در این بازار، می تواند روند های احداث ظرفیت تولید در این محیط تجدید ساختار شده را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق، ضمن شبیه سازی بازار برق ایران، به بررسی اثر تغییر در نرخ سوخت و نرخ ارز بر قیمت برق و بازدهی سرمایه گذاری در نیروگاه های مختلف در بازار عمده فروشی برق پرداخته شده است.

 

(برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید)

بررسی اثرات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز در بازار عمده فروشی برق ایران