شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تاریخ: 18 شهریور 1399

عبور ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۶۸ هزار مگاوات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی با تاکید بر اینکه تاکنون ۵۷۸ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۷ نیروگاه کشور احداث شده است، گفت: با افتتاح پروژه نیروگاه دالاهو تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۷۸ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۶ هزار مگاوات گذشت.

معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه ۶۷.۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: در مدت زمان فعالیت دولت کنونی، حدود ۱۲ هزار و ۹۵۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است.

عظیمی با بیان اینکه در دوران منتهی به زمان اوج مصرف (پیک) تابستان امسال بیش از یک هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شده است، ادامه داد: تاکنون ۳۱۰ مگاوات در راستای برنامه پیک تابستان سال آینده به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است.

روتیتر