EN
پرش به محتوای اصلی

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع)

  • پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) در اواخر سال 1384 با هدف همسوسازی کلیه فعالیتهای نیروهای بسیجی شاغل در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران احداث گردید.این پایگاه دراین مدت موفـق به جذب و ساماندهی نیروهای بسیجی به تعداد 168 نفر گردید که از این تعداد ، 25 نفرعضوفعال ، 14نفر عضو گردان عاشورا ، 12 نفر عضوشورا و مابقی عضو عادی بسیج می باشند.
  • در ابتدای سال1388، کلیه معاونتهای پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) برنامه های خود را ارائه نمودندکه این برنامه ها جمع آوری و در قالب برنامه Microsoft Project تدوین گردید.
  • در برنامه Microsoft Project ، سرفصلها ، بودجه اختصاص یافته به هر پروژه ، مجری و سایر موارد مربوط به انجام پروژه ها مشخص وهمچنین میزان پیشرفت ویا عدم پیشرفت به همراه زمانبندی دقیق شروع وپایان هر پروژه تدوین گردید .

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع)

قالب دلخواه شما
اندازه فونت