طراحی سایت
EN
جمعه 29 دی 1396

شرکت های همکار و نهادهای مرتبط

  
ترتیب براساس:
عنوان آدرس
دانشگاه علم و صنعت www.iust.ir
دانشگاه شهيد عباسپور http://www.pwit.ac.ir
دانشکده فنی دانشگاه تهران (گروه مهندسی برق و کامپیوتر) http://eng.ut.ac.ir/Fa/ECE
دانشگاه صنعتی شريف http://www.sharif.ir
دانشگاه صنعتي امير كبير www.aut.ac.ir
موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي http://www.mazwpit.ir
سندیکای صنعت برق ایران www.ieis.ir
كتابخانه صنعت برق http://library.tavanir.org.ir
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران www.iaeee.iran.org
پژوهشگاه نيرو (متن سابق) http://www.nri.ac.ir
دانشكده صنعت آب و برق http://www.pwit.ac.ir