طراحی سایت
EN
شنبه 01 اردیبهشت 1397

مناقصه و مزایده

ارزیابی کیفی پروژه "توسعه، ارتقاء و پشتیبانی سامانه خودکار قرائت، جمع‌آوری، پردازش و گزارش‌دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه سراسری برق کشور"

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه یک مرحله ای
  • شماره: 96/04
  • مهلت خرید اسناد: 96/02/27
  • تاریخ بازگشایی: 96/03/21
  • روزنامه های درج آگهی: همشهری و 19 دی
  • محل دریافت اسناد: سامانه ستاد (سایت تدارکات الکترونیکی دولت)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.500.000.000 ریال