طراحی سایت
EN
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

مناقصه و مزایده

ارزیابی کیفی مناقصه "سرویس، نگهداری و تعمیر تجهيزات تله‌متري ، PMU و كامپيوتر مركز راهبری شبكه برق كشور و پايانه‌هاي راه دور متصل به آن"

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
  • شماره: 95/14
  • مهلت خرید اسناد: 95/10/27
  • تاریخ بازگشایی: 95/11/12
  • روزنامه های درج آگهی: صمت - دنیای اقتصاد
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.311.031.205 ریال
فايل فراخوان Agahi
اسناد مناقصه Pre-Qualification-14
الحاقیه RFQ