طراحی سایت
EN
دوشنبه 28 خرداد 1397

مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات نوری

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: مناقصه عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 537-95
  • مهلت خرید اسناد: 95/09/11
  • تاریخ بازگشایی: 95/09/22
  • روزنامه های درج آگهی: آفرینش و دنیای اقتصاد
  • محل دریافت اسناد: سایت تدارکات الکترونیکی دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.150.000.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه 95.537-Tender Doc
فایل های دیگر 95.537-Contract Doc