EN

تعریف کتابخانه

  • اطلاعات نقشي اساسي در تصميم گيري، مديريت و پيشرفت سازمانها دارد و شناخت و آشنايي با کتابخانه و فعاليتهاي آن يکي از عناصر اساسي و سازنده براي تقويت بنيه علمي هر نهادي به شمار مي آيد.
  • کتابخانه و مرکز اسناد شرکت مدیریت شبکه برق ایران براي پشتيباني از فعاليتهاي تحقيقاتي و مديريتي این شرکت و کمک به افزايش سطح دانش و کارآيي مديران و کارشناسان با بهره گيري از دانش روز صنعت برق فعاليت مي کند. اين نهاد اطلاع رسانی در سال 1391 فعالیت خود را آغاز به کار کرده است.
  • کتابخانه و مرکز اسناد شرکت مدیریت شبکه برق ایران از نظر تشکیلات سازمانی زیر نظر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، دفتر توسعه منابع انسانی و بهبود بهره‌وری قرار دارد و هدف آن گزينش، فراهم آوري، سازماندهي، آماده سازي و اشاعه اطلاعات علمي و فني در زمينه مهندسي برق و علوم وابسته به صنعت برق جهت پيشبرد اهداف این شرکت است.
  • این كتابخانۀ تخصصي، و دامنه موضوعي آن شامل الکترونيک، قدرت، مکانيک، کامپيوتر، عمران و مديريت بوده و انواع منابع اطلاعاتی نظير کتاب، نشريات ادواري، گزارشهاي دولتي، پروژه هاي تحقيقاتي، استانداردهاي بين المللي، فيلمهاي ويدئويي، نوار کاست و نرم‌افزارهاي مورد نياز است. کتابها با استفاده از نظام رده بندي کتابخانه کنگره سازماندهی شده است و کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود.

وظایف کتابخانه

  • در راستای تحقق هدف گزينش، فراهم آوري، سازماندهي، آماده سازي و اشاعه اطلاعات علمي و فني، کتابخانه و مرکز اسناد مدیریت شبکه برق ایران اقدام به ثبت و سفارش، فهرستنویسی و آماده سازی و امانت منابع چاپی و الکترونیکی و ارائه خدمات و مشاوره اطلاعاتی می پردازد.

مقررات استفاده از کتابخانه

  • کارکنان رسمي و حکمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در زمان اشتغال و سایر کارکنان اعم از پیمانی، ساعتي و قراردادي شرکت تا پايان زمان قرارداد مربوطه میتوانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

1.برای تسویه حساب از کتابخانه چه مراحلی را باید طی نمایم؟
برای گرفتن تسویه حساب پس از بازگرداندن منابع اطلاعاتی در امانت شما، برگه تسویه حساب شما تأئید و امضا خواهد شد.

2.کتاب ها در کتابخانه چگونه قرار گرفته شده است؟
کتابها بصورت موضوعی و بر اساس رده بندی کنگره سازماندهی شده است. کتب فارسی مرجع با (م) و کتب لاتین مرجع با(R) مشخص شده اند.

3.ساعت کار کتابخانه مرکزی به چه صورت است؟
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 16 عصر

4.عضویت در کتابخانه به چه صورت امکان پذیر است؟
با ارائه مدارک موردنیاز مندرج در صفحه مقررات امکان عضویت در کتابخانه میسر است.

 

ردیف

 

عنوان نشریه

 

سایر اطلاعات نشریه

 

 

1

 

تازه های انرژی

 

ماهنامه بین المللی پژوهشی، آموزشی و تحلیلی

(سال 8، شماره 55، اردیبهشت 94)

 

 

2

 

تازه های انرژی

 

ماهنامه بین المللی پژوهشی، آموزشی و تحلیلی

(سال 8، شماره 57، تیر94)

 

 

3

 

تازه های انرژی

 

ماهنامه بین المللی پژوهشی، آموزشی و تحلیلی

(سال 8، شماره 59، شهریور94)

 

 

4

 

پیام تولید برق

 

فصلنامه انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا)

(سال 4، شماره 11-12- تابستان و پائیز 94)

 

 

5

 

مجله صنعت برق

 

مجله علمی تخصصی توانیر

(ش 175، پائیز 94)

 

ردیف

اطلاعات کتابشناختی

۱

کندريک، تامKendrik , Tom

‎۱۰۱ [صد و يک] مساله مديريت پروژه و چگونگي حل آنها: پندهاي عملي براي پرداختن به چالش‌هاي واقعي پروژه/ تام کندريک؛ برگردان احمد عظيمي بلوريان.- تهران: رسا، ‎۱۳۹۱.

‎۳۳۴ ص.

عنوان اصلي : 101 project management problems and how to solve them : practical advice for handling real-world project challenges.

کتاب حاضر قبلا با عنوان " ‎۱۰۱ مساله مديريت پروژه و حل آنها " توسط انتشارات آدينه در سال ‎۱۳۹۰ منتشر شده است.

عنوان ديگر: صد و يک مساله مديريت پروژه و چگونگي حل آنها....

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.مديريت طرح‌ها -- دستنامه‌ها. الف.عظيمي بلوريان، احمد، ‎۱۳۱۴ -، مترجم. ب.عنوان: پندهاي عملي براي پرداختن به چالش‌هاي واقعي پروژه. ج.عنوان: صد و يک مساله مديريت پروژه و چگونگي حل آنها. د.عنوان: ‎۱۰۱ مساله مديريت پروژه و حل آنها. ه.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۸۷ک ‎۴م/ ۶۹ HD

۲

 

ايران. وزارت نيرو. معاونت منابع انساني و تحقيقات

‎۴۳ سال صنعت برق ايران در آيينه آمار ۱۳۸۸-‎۱۳۴۶/ تهيه و تدوين شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا).- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير.

‎۶۱ ص.: مصور (رنگي)، جدول، نمودار.

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا). ب.عنوان: [چهل و سه] سال صنعت برق ايران در آيينه آمار ۱۳۸۸-‎۱۳۴۶. ج.عنوان.

 

۸۸-۱۳۴۶ ‎۹ص‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۳

 

ابراهيم‌نژاد شلماني، محمد، ۱۳۵۶ -، گردآورنده

آشنايي با جنگ نرم: جنگ سايبر/ تدوين و گردآوري محمد ابراهيم‌نژاد، حميد اسکندري.- تهران: بوستان حميد، ‎۱۳۹۰ -.

ج.: مصور، جدول، نمودار.

ج. ‎۱ (چاپ دوم: ‎۱۳۹۰).

کتابنامه.

‎۱.جنگ نرم. ‎۲.جنگ اطلاعاتي. ‎۳.تروريسم رايانه‌اي. الف.اسکندري، حميد، ‎۱۳۳۸ -، گردآورنده. ب.عنوان: جنگ سايبر. ج.عنوان.

۳۴۳۴/ ‎۳۵۵

۱۳۹۰ ‎۵آ‎۱۵الف/ ۲۷۵ UB

۴

 

واگنر، هرمان جوزف

آشنايي با نيروگاه‌هاي برق بادي/ هرمان جوزف واگنر، جيو تيرماي ماتور؛ مترجمين مجيد جميل، پيام صبايي فرد.- تهران: کتاب آشنا، ‎۱۳۹۲.

[‎۱۳۵] ص.

عنوان اصلي: Introducation to wind energy systems.

‎۱.انرژي بادي. ‎۲.توربين‌هاي بادي. ‎۳.برق -- توليد. الف.ماتور، جيو تيرماي. ب.جميل، مجيد. ج.صبايي فرد، پيام.

 

۱۳۹۲ ‎۸آ‎۸ج/ ۱۵۴۱ TK

۵

 

بلک‌مور، سوزان ج، ۱۹۵۱ - م .Blackmore, Susan J

آگاهي/ سوزان بلکمور؛ ترجمه رضا رضايي.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۹۱.

‎۱۹۶ ص.- ( دانش معاصر؛ ‎۳)

عنوان اصلي: ..2005 Consciousness: a very short introduction, c

چاپ سوم.

‎۱.خودآگاهي. الف.رضايي، رضا، ‎۱۳۳۵ -، مترجم. ب.عنوان.

‎۱۵۳

۱۳۹۱ ‎۸ب ‎۹خ/ ۱۰۵ B

۶

 

ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌برداري. دفتر فناوري اطلاعات و آمار

آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال ‎۱۳۸۴/ تهيه و تدوين شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا).- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير، ‎۱۳۸۵.

ج.: مصور (بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نقشه.

مندرجات: مندرجات:ج. ۴/‎۴. توزيع نيروي برق.-

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. ب.ايران. وزارت نيرو. برآورد قدرت و انرژي (بقا). ج.عنوان.

 

۱۳۸۴ ‎۸آ‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۷

 

ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌برداري. دفتر فناوري اطلاعات و آمار

آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال ‎۱۳۸۵/ تهيه و تدوين شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا).- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير، ‎۱۳۸۸.

ج.: مصور (بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نقشه.

مندرجات: مندرجات:ج. ۱/‎۴. ويژه مديران.-

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. ب.ايران. وزارت نيرو. شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا). ج.عنوان.

 

۱۳۸۵ ‎۸آ‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۸

 

ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌برداري. دفتر فناوري اطلاعات و آمار

آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال ‎۱۳۸۶/ تهيه و تدوين شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا).- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير، ‎۱۳۸۸.

ج.: مصور (بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نقشه.

مندرجات: مندرجات:ج. ۱-‎۴. ويژه مديران.- ج. ۲-‎۴. توليد نيروي برق.-

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. ب.ايران. وزارت نيرو. شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا). ج.عنوان.

 

۱۳۸۶ ‎۸آ‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۹

 

ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌برداري. دفتر فناوري اطلاعات و آمار

آمار تفصيلي صنعت برق ايران در سال ‎۱۳۸۷/ تهيه و تدوين شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا).- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير، ‎۱۳۸۸.

ج.: مصور (بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نقشه.

مندرجات: مندرجات:ج. ۲-‎۱۰. برق روستايي.- ج. ۶-‎۱۰. ويژه مديران.-

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. ب.ايران. وزارت نيرو. شرکت برآورد قدرت و انرژي (بقا). ج.عنوان.

 

۱۳۸۷ ‎۸آ‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۱۰

 

ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌برداري. دفتر فناوري اطلاعات و آمار

آمار تفصيلي صنعت برق ايران سال ‎۱۳۸۳/ تهيه و تدوين شرکت تصميم‌سازان نيرو.- تهران: شرکت مادر تخصصي توانير، ‎۱۳۸۴.

ج.: مصور (بخشي رنگي)، جدول، نمودار، نقشه.

مندرجات: مندرجات: ج. ۳-‎۴. انتقال نيروي برق.-

‎۱.برق -- نيرو -- آمار. ‎۲.برق -- مصارف -- آمار. ‎۳.برق -- توليد -- آمار. الف.ايران. وزارت نيرو. شرکت مادر تخصصي توانير. ب.ايران. وزارت نيرو. شرکت تصميم‌سازان نيرو. ج.عنوان.

 

۱۳۸۳ ‎۸آ‎۹الف/ ۳۲۱ TK

۱۱

 

پوراحمد، انور، ۱۳۶۹ -

آموزش کاربردي JavaScript [جاوا اسکريپت]/ ترجمه و تاليف انور پوراحمد، اميد عباس‌زاده.- تهران: پندار پارس، ‎۱۳۹۲.

‎۲۶۰ ص.: مصور، جدول.

‎۱.جاوا اسکريپت (زبان برنامه‌نويسي کامپيوتر). الف.عباس‌زاده، اميد، ‎۱۳۶۶ -. ب.عنوان.

۱۳۳/ ‎۰۰۵

۱۳۹۲ ‎۹پ ‎۲۳ج/ ۷۳/ ۷۶ QA

۱۲

 

ميربد، مجيد، ۱۳۵۷ -

آموزش کاربردي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها در Comfar و کاربرد آن در تهيه طرحهاي توجيهي/ مولفان مجيد ميربد، حسين دورديان.- تهران: نوآور؛ تهران: پارسيا، ‎۱۳۹۱.

‎۲۰۰ ص.

واژه‌نامه.

کتابنامه.

‎۱.طرح‌هاي صنعتي -- امکان‌سنجي -- داده‌پردازي. ‎۲.طرح‌هاي عمراني -- امکان‌سنجي -- داده‌پردازي. الف.دروديان، حسين، ‎۱۳۶۱ -. ب.عنوان.

۹۰۰۲۸۵/ ‎۳۳۸

۱۳۹۱ ‎۸آ‎۹م/ ۸/ ۷۵ HD

۱۳

 

متواضع، علي‌اکبر، ۱۳۵۰ -

آموزش گام به گام 2010 Power Point [پاورپوينت]/ مولف علي اکبر متواضع.- تهران: ديباگران تهران، ‎۱۳۹۰.

‎۳۰۴ ص.: مصور.+ يک لوح فشرده.

شابک: ۸-۱۱۷-۱۲۴-۶۰۰-‎۹۷۸.

فيپا.

‎۱.گرافيک کامپيوتري. الف.عنوان.

۶۸۶/ ‎۰۰۶

۱۳۹۰ ‎۸آ‎۲م/ ۳۸۵ T

۱۴

 

يوسفي، غلامرضا، ۱۳۵۰ -

آموزش مقدماتي بهينه‌سازي با نرم‌افزار GAMS/ تاليف و ترجمه غلامرضا يوسفي، ميثم عزتي.- تهران: گوهر منظوم، ‎۱۳۹۳.

‎۳۲۱ ص.: مصور (رنگي)، جدول، نمودار.

واژه‌نامه.

کتابنامه: ص. ۳۰۹ - ‎۳۱۰.

‎۱.سامانه‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري -- نرم‌افزار. الف.عزتي، ميثم، ‎۱۳۶۳ -. ب.عنوان.

۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۳ ‎۸آ‎۹ي/ ۶۲/ ۵۸ T

۱۵

 

رجايي، غلامعلي، ۱۳۳۶ -

آينه‌ي سادگي‌ها: سيري در زندگي، مبارزات، معلمي و مديريت شهيد رجائي/ گردآوري و تاليف غلامعلي رجائي؛ تدوين احمد برادري..- تهران: مدرسه، ‎۱۳۸۴.

۵۲۸، [‎۸ ] ص.: مصور، عکس.

‎۱.رجايي ، محمدعلي ، ۱۳۱۲ - ۱۳۶۰.. ‎۲.روساي جمهور -- ايران -- سرگذشتنامه. الف.برادري، احمد، ‎۱۳۴۱ -. ب.سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي. انتشارات مدرسه. ج.عنوان: سيري در زندگي، مبارزات، معلمي و مديريت شهيد رجائي. د.عنوان.

۰۸۴۲۰۹۲ /‎۹۵۵

۱۳۸۴ ‎۹۳آ‎۳ر/ ۱۶۷۶ DSR

۱۶

 

ظهور، مهدي، ۱۳۲۷ -

اتوماسيون و فرايندهاي ساخت/ مولف مهدي ظهور.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، ‎۱۳۸۸.

‎۵۶۴ ص.: مصور، نمودار.- ( انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي؛ ‎۲۴۱)

پشت جلد به انگليسي: ..M.Zohoor. Automation and manufacturing processes

کتابنامه: ص.۵۶۱ - ‎۵۶۴.

‎۱.توليد -- فرايندها -- خودکاري. ‎۲.توليد يکپارچه رايانه‌اي. ‎۳.مهندسي کنترل -- ابزار و وسايل -- صنعت و تجارت. ‎۴.خودکاري. الف.دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي. ب.عنوان.

۴۲۷/ ‎۶۷۰

۱۳۸۸ ‎۲الف ‎۹ظ/ ۱۸۳ TS

۱۷

 

هدي، فرل Heady, Ferrel

اداره امور عمومي تطبيقي: (مديريت تطبيقي) (مباني، مفاهيم و نظريه‌ها براي رشته‌هاي مديريت دولتي و علوم سياسي)/ نويسنده فرل هدي؛ ترجمه مهدي الواني، غلامرضا معمارزاده طهران.- [ويرايش ‎۲؟].- تهران: انديشه‌هاي گوهربار؛ تهران: عصر فرزانگان، ‎۱۳۸۸.

‎۴۸۴ص.: جدول.

چاپ چهارم.

کتابنامه.

واژه نامه.

‎۱.مديريت تطبيقي. الف.الواني، سيدمهدي، ‎۱۳۲۳ -، مترجم. ب.معمارزاده طهران، غلامرضا، ‎۱۳۲۴ -، مترجم. ج.عنوان.

‎۶۵۸

۱۳۸۸ ‎۴الف‎۴م ۵۵/ ۳۰ HD

۱۸

 

ريجوي، جودي، ۱۹۳۹ - م Ridgway, Judy

ارتباطات رسانه‌اي در عمل/ جوديت ريج‌وي؛ ترجمه مهدخت بروجردي علوي، علي فرقاني.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، ‎۱۳۹۰.

‎۲۰۷ ص.

عنوان اصلي: ..1966 , Practical media relations

‎۱.رسانه‌هاي گروهي و بازرگاني. ‎۲.روابط عمومي. الف.بروجردي علوي، مهدخت، ‎۱۳۳۶ -، مترجم. ب.فرقاني، علي، ‎۱۳۵۸ -، مترجم. ج.ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها. د.عنوان.

۲/ ‎۶۵۹

۱۳۹۰ ‎۴الف ‎۹ر/ ۵۹ HD

۱۹

 

وان‌هوک، ماريو Vanhoucke, Mario

ارزيابي عملکرد زماني پروژه‌ها با مديريت ارزش کسب شده/ [ماريو ون هوک]؛ ترجمه و تاليف نادر خرمي‌راد.- تهران: ديباگران تهران، ‎۱۳۹۰.

‎۱۳۲ ص.: مصور.

عنوان اصلي: .2009, ...Measuring time

کتابنامه: ص. [۱۲۷] - ‎۱۳۲.

‎۱.زمان‌سنجي. ‎۲.مديريت طرح‌ها. الف.خرمي راد، نادر، ‎۱۳۵۶ -، مترجم. ب.عنوان.

۷/ ‎۵۲۹

۱۳۹۰ ‎۴الف ‎۲و/ ۲۱۴ QB

۲۰

 

روانشادنيا، مهدي، ۱۳۵۹ -

از مديريت پروژه تا مديريت سبد پروژه‌ها/ تاليف مهدي روانشادنيا، حميدرضا عباسيان جهرمي.- تهران: فدک ايساتيس، ‎۱۳۹۱.

‎۱۶۸ ص. : مصور، جدول، نمودار.

نمايه.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.مديريت طرح‌ها -- استانداردها. الف.عباسيان جهرمي، حميدرضا، ‎۱۳۶۴ -. ب.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۹۶ر ‎۴م/ ۶۹ HD

۲۱

 

استاندارد عملي براي زمان‌بندي پروژه‌ها/ [تهيه کننده] موسسه مديريت پروژه (LMP)؛ ترجمه مجيد فراهاني، حسين عوض‌خواه.- تهران: آسيا، ‎۱۳۸۹.

‎۲۹۵ ص.

عنوان اصلي: .Practice standard for schedaling

‎۱.مديريت طرح‌ها -- استانداردها. الف.فراهاني، مجيد، ‎۱۳۵۲ -، مترجم. ب.عوض‌خواه، حسين، ‎۱۳۵۶ -. ج.انستيتو مديريت پروژه. د..Project management Institute

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۸۹ ‎۵الف‎۴م/ ۶۹ HD

۲۲

 

استاندارد عملي مديريت ريسک پروژه/ انجمن مديريت پروژه؛ ترجمه صادق روزبهي، خديجه جدا.- تهران: پندار پارس : مانلي، ‎۱۳۸۸.

‎۱۵۹ ص. : مصور، جدول.

شابک: ۳-۴۲-۲۹۸۹-۹۶۴-۹۷۸، ‎۳۷۰۰۰ ريال.

عنوان اصلي: Practice standard for project risk management,c2009.

فاپا.

‎۱.مديريت ريسک -- استانداردها. ‎۲.مديريت طرح‌ها -- استانداردها. الف.روزبهي، صادق، ‎۱۳۵۹ -، مترجم. ب.جدا، خديجه، ‎۱۳۵۷ -، مترجم. ج.انستيتو مديريت پروژه.

۱۵۵/ ‎۶۵۸

۱۳۸۸ ‎۴۷الف/ ۶۱ HD

۲۳

احمدي، محمدرضا، ۱۳۳۸ -

اصول مجازي سازي و رايانش ابري/ نويسندگان محمدرضا احمدي، احسان آريانيان، داود ملکي؛ [به سفارش] پژوهشگاه فضاي مجازي، پژوهشکده فناوري اطلاعات.- تهران: نياز دانش، ‎۱۳۹۲.

‎۴۵۵ ص.: مصور، جدول، نمودار.

واژه‌نامه.

‎۱.محاسبات ابري. ‎۲.وب -- خدمات. ‎۳.نرم‌افزار کاربردي. ‎۴.داده‌پردازي. الف.آريانيان، احسان، ‎۱۳۶۵ -. ب.ملکي، داود، ‎۱۳۵۴ -. ج.پژوهشگاه فضاي مجازي. پژوهشکده فناوري اطلاعات. د.عنوان.

۷۸/ ‎۰۰۶

۱۳۹۲ ‎۳الف ‎۳م/ ۵۸۵/ ۷۶ QA

۲۴

 

ليندن فيلد، گيل Lindenfield, Gael

اعتماد به نفس برتر: گام‌هاي ساده براي کسب اعتماد به نفس/ گيل ليندن فيلد؛ مترجمان حميد اصغري‌پور، نگار اصغري‌پور.- تهران: جوانه رشد، ‎۱۳۹۰.

[‎۲۵۶] ص.: مصور، جدول.

اين کتاب قبلا با ترجمه اسماعيل حسين هاشمي توسط نشر غزل در سال ‎۱۳۸۰ منتشر شده است.

عنوان اصلي: Super confidence: simple steps to build self -asurance .

چاپ پنجم.

‎۱.اعتماد به نفس. الف.اصغري‌پور، حميد، ‎۱۳۳۵ -، مترجم. ب.اصغري پور، نگار، مترجم. ج.عنوان: گام‌هاي ساده براي کسب اعتماد به نفس. د.عنوان.

۲/ ‎۱۵۵

۱۳۹۰ ‎۹ل ‎۶الف/ ۵۷۵ BF

۲۵

 

سريع‌القلم، محمود، ۱۳۳۸ -، گردآورنده

اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار/ محمود سريع‌القلم.- تهران: فرزان‌روز، ‎۱۳۹۰.

‎۲۳۵ ص.

پشت جلد به انگليسي: .Mahmood Sariolghalam. Iranian authoritarianism during the Qajar period

‎۱.اقتدارگرايي -- ايران -- تاريخ -- قرن ‎۱۲ ق- ۱۴. ‎۲.فرهنگ سياسي -- ايران -- تاريخ. ‎۳.ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.. ‎۴.ايران -- سياست و حکومت -- ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.. الف.عنوان.

۰۷۴/ ‎۹۵۵

۱۳۹۰ ‎۷الف ‎۴۵س/ ۱۳۱۱ DSR

۲۶

 

انسان ۲۵۰ ساله: بيانات مقام معظم رهبري پيرامون زندگي سياسي - مبارزاتي ائمه معصومين عليهم‌السلام/ گردآوري و تنظيم مرکز صهبا [موسسه جهادي].- تهران: موسسه فرهنگي ايمان جهادي، ‎۱۳۹۲.

[‎۳۷۶] ص.

‎۱.خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، ‎۱۳۱۸ - -- نظريه درباره چهارده معصوم. ‎۲.خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، ‎۱۳۱۸ --- پيام‌ها و سخنراني‌ها. ‎۳.چهارده معصوم. الف.موسسه جهادي. مرکز صهبا.

۰۸۴۴/ ‎۹۵۵

۱۳۹۲ ‎۸الف ‎۹چ/ ۱۶۹۲ DSR

۲۷

 

گرگوري، آن، ۱۹۵۳ - م Gregory, Anne

برنامه‌ريزي و مديريت کمپين‌هاي روابط عمومي/ نويسنده آن گرگوري؛ مترجم مريم صالحي.- تهران: کارگزار روابط عمومي، ‎۱۳۹۱.

‎۲۱۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: 2010 ,.Planning and managing public relations campaigns : a strategic approach, 3rd ed .

‎۱.روابط عمومي -- مديريت. ‎۲.روابط عمومي -- انگلستان. الف.صالحي، مريم، ‎۱۳۵۹ -، مترجم. ب.عنوان.

۲/ ‎۶۵۹

۱۳۹۱ ‎۴ب‎۴گ/ ۵۹ HD

۲۸

 

هريس، سيدني ج.، ۱۹۱۷ - م .Harris, Sydney J

برندگان و بازندگان/ سيدني‌جي. هريس؛ ترجمه‌ي مينو پرنياني، پروين مصطفوي؛ ويراستار محمد رفيعي‌مهرآبادي؛ [تصويرساز نيکول هولندر].- تهران: خجسته، ‎۱۳۹۲.

‎۱۲۵ ص.: مصور.- ( روانشناسي؛ ‎۴)

فارسي - انگليسي.

عنوان اصلي: .Winners & Losers

چاژ سيزدهم.

‎۱.نثر آمريکايي -- قرن ‎۲۰م.. ‎۲.موفقيت -- مسائل متفرقه. الف.پرنياني، مينو، ‎۱۳۳۹ -، مترجم.Hollander, Nicole

ب.مصطفوي بناب، پروين، ‎۱۳۴۲ -، مترجم. ج.هالندر، نيکول، تصويرگر. د.عنوان.

۵۴۰۷/ ‎۸۱۸

۱۳۹۲ ‎۴ب ‎۹ر/ ۳۵۴۳ PS

۲۹

 

فيبر، ادل Faber, Adele

به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنيدن: گفت و شنود با کودکان/ آدل فابر، الين مازليشن؛ [ترجمه] فاطمه عباسي‌فر.- تهران: دايره، ‎۱۳۹۲.

‎۲ ج.

عنوان اصلي:..How to talk so kids will listen

ج. ‎۱. چاپ سي و هشتم.

ج. ‎۲. چاپ بيست و سوم.

عنوان روي جلد: به بچه‌ها گفتن، از بچه‌ها شنيدن: چگونه با کودکان سخن بگوييم و چگونه به سخنشان گوش فرادهيم.

‎۱.رفتار والدين-- ايالت متحده. ‎۲.ارتباط بين اشخاص-- ايالات متحده. الف.مزليش، ايلين.,.Mazlish, Elaine

ب.عباسي‌فر، فاطمه، مترجم. ج.عنوان.

۱/ ‎۶۴۹

۱۳۹۲ ‎۹ب‎۹ف/ ۸/ ۷۵۵ HQ

۳۰

 

بربند، علي، ۱۳۳۴ -

بهره برداري بهينه از شبکه‌هاي توزيع برق/ تاليف و گردآوري علي بربند، بهنام بيات، ابوالقاسم کريمي.- تهران: فرهنگ متين، ‎۱۳۹۱.

‎۳۴۴ ص.: مصور (بخشي رنگي)، جدول (بخشي رنگي)، نمودار (بخشي رنگي).

‎۱.برق -- نيرو -- توزيع. الف.بيات، بهنام، ‎۱۳۴۹ -. ب.کريمي، ابوالقاسم، ‎۱۳۴۹ -. ج.عنوان.

۳۱۹/ ‎۶۲۱

۱۳۹۱ ‎۹ب‎۳۶ب/ ۳۰۰۱ TK

۳۱

 

کامو، آلبر، ۱۹۱۳ - ۱۹۶۰م Camus, Albert

بيگانه/ آلبر کامو؛ ترجمه جلال آل‌احمد، علي‌اصغر خبره‌زاده.- تهران: نگاه، ‎۱۳۹۱.

‎۱۵۲ ص.

عنوان اصلي: .L'etranger

چاپ دوازدهم.

‎۱.داستان‌هاي فرانسه -- قرن ‎۲۰م. الف.آل‌احمد، جلال، ۱۳۰۲ - ‎۱۳۴۸، مترجم. ب.خبره‌زاده، علي‌اصغر، ۱۳۰۲ - ‎۱۳۸۷، مترجم. ج.عنوان.

۹۱۴/ ‎۸۴۳

۱۳۹۱ ‎۹ب ‎۸الف/ ۲۶۳۴ PQ

۳۲

 

اوکانل، فرگوس، ۱۹۵۴ - م O Connell, Fergus

پروژه‌هاي سريع: مديريت پروژه در زمان محدود/ فرگوس اوکونل؛ ترجمه حسين محمودي ساري، حميدرضا پيرمراد.- تهران: آدينه، ‎۱۳۸۹.

‎۱۲۲ ص.: جدول.

عنوان اصلي: ..2007 , Fast projects : project management when time is short

‎۱.مديريت طرح‌ها. الف.محمودي ساري، حسين، ‎۱۳۵۳ -، مترجم. ب.پيرمراد، حميدرضا، ‎۱۳۵۳ -، مترجم. ج.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۸۹ ‎۸۵۴الف ‎۴م/ ۶۹ HD

۳۳

 

جي، راس Jay, Ros

پيشنهاد/ نوشته‌ي راس جي؛ ترجمه‌ي غلامرضا صالحي معوا، طاها صالحي معوا.- مشهد: سنبله؛ مشهد: آئين تربيت، ‎۱۳۸۸.

‎۹۶ ص.: جدول.- ( تفکر سريع؛ ‎۲)

چاپ دوم.

اين کتاب در سال ‎۱۳۸۲ تحت عنوان "طرح پشنهادي" با ترجمه مهران اخباريفر توسط انتشارات قدياني منتشر شده است.

عنوان اصلي: Proposal.

‎۱.طرح پيشنهادي در بازرگاني. الف.صالحي معوا، غلامرضا، ‎۱۳۲۶ -، مترجم. ب.صالحي معوا، طاها، ‎۱۳۵۴ -، مترجم. ج.عنوان: طرح پيشنهادي. د.عنوان.

۴۵۳/ ‎۶۵۸

۱۳۸۴ ‎۴ط‎۹ج/ ۵/ ۵۷۱۸ HF

۳۴

 

آل‌ياسين، احمد، ۱۳۱۴ -

تاريخچه برنامه‌ريزي توسعه در ايران/ احمد آل‌ياسين؛ با همکاري جامعه مهندسان مشاور ايران.- تهران: سمر، ‎۱۳۹۲.

‎۳۵۹ ص.: مصور، نمونه، عکس، نمودار (رنگي).

کتابنامه: ص. [۳۵۱] - ‎۳۵۷.

نمايه.

‎۱.برنامه‌ريزي -- ايران -- تاريخ. ‎۲.سياست فرهنگي -- ايران -- تاريخ -- قرن ۱۴. ‎۳.ايران -- سياست اقتصادي -- قرن ۱۴. ‎۴.ايران -- سياست اجتماعي -- قرن ۱۴. ‎۵.ايران -- تاريخ -- قرن ‎۱۴. الف.جامعه مهندسان مشاور ايران. ب.عنوان.

‎۳۳۰/۹۵۵

۱۳۹۲ ‎۲ت‎۷آ/ ۴۷۵ HC

۳۵

 

تجارب مديريتي در وزارت نيرو (۲)/ گردآوري دبيرخانه هفتمين جشنواره شهيد رجايي وزارت نيرو.- تهران: شيوه، ‎۱۳۸۳.

‎۱۸۶ ص.

‎۱.ايران. وزارت نيرو. ‎۲.مديريت طرحها -- ايران. الف.جشنواره شهيد رجايي. دبيرخانه، هفتمين: ‎۱۳۸۳: تهران.

۵۵۰۶۷۳/ ‎۳۵۱

۱۳۸۳ ‎۳۲ت/ ۳۰۰۱ TK

۳۶

 

تجارب مديريتي‌در وزارت نيرو (۳)/ گردآوري دبيرخانه هشتمين جشنواره شهيد رجايي وزارت نيرو.- تهران: شيوه، ‎۱۳۸۵.

‎۲۵۳ ص.

‎۱.ايران. وزارت نيرو. ‎۲.مديريت طرحها -- ايران. الف.جشنواره شهيد رجايي. دبيرخانه، هشتمين: ‎۱۳۸۴: تهران.

۵۵۰۶۷۳/ ‎۳۵۱

۱۳۸۵ ‎۳۳ت/ ۳۰۰۱ TK

۳۷

 

کريپندورف، کلاوس Krippendorff, klaus

تحليل محتوا: مباني روش‌شناسي/ کلوس کريپندورف؛ ترجمه هوشنگ نايبي.- تهران: ني، ‎۱۳۹۱.

‎۲۶۱ ص.: مصور، جدول.

عنوان اصلي: .Content analysis: an introduction to its methodology, c1980

چاپ ششم.

کتابنامه: ص. [۲۵۱] - ‎۲۶۱.

‎۱.تحليل محتوا. الف.نايبي، هوشنگ، ‎۱۳۳۹ -، مترجم. ب.عنوان: مباني روش شناسي. ج.عنوان.

۴۱/ ‎۴۰۱

۱۳۹۱ ‎۳ت‎۴ک/ ۹۳ P

۳۸

 

مجتبايي، مهدي، ۱۳۶۲ -

تقويت‌کننده‌هاي عملياتي و کاربرد آن (اصول، مفاهيم و کاربردها)/ مولفين مهدي مجتبايي، حسين مديه.- اصفهان: کانون پژوهش، ‎۱۳۹۳.

[‎۲۲۰] ص.: مصور، جدول.

کتابنامه.

‎۱.تقويت‌کننده‌هاي عملياتي. الف.مديه، حسين، ‎۱۳۶۲ -. ب.عنوان.

۳۹۵/ ‎۶۲۱

۱۳۹۳ ‎۳م ‎۸ع/ ۵۸/ ۷۸۷۱ TK

۳۹

 

اشرفي، محمدرضا

تکنولوژي جامع محيطهاي مستعد خطر و دستگاه‌هاي برقي، الکترونيکي و ابزار دقيق ضد انفجار/ تاليف محمدرضا اشرفي.- ويرايش ‎۵.- تهران: بازتاب، ‎۱۳۹۱.

‎۵۷۴ ص.: مصور (رنگي)، جدول، نمودار.

چاپ ششم.

واژه‌نامه.

کتابنامه.

‎۱.وسايل برقي ضد انفجار. ‎۲.وسايل برقي -- حفاظت. ‎۳.برق -- خطرات. ‎۴.برق -- پيش‌بيني‌هاي ايمني. الف.عنوان.

۳۱۰۴۲/ ‎۶۲۱

۱۳۹۱ ‎۵الف‎۴ض/ ۴/ ۴۵۴ TK

۴۰

 

تکابي، مهدي، ۱۳۵۸ -

تکنيک‌هاي تحليل تاخير در پروژه‌هاي ساخت/ مهدي تکابي، روح‌اله مبتدي.- تهران: پندار پارس؛ : مانلي، ‎۱۳۹۰.

[۱۰، ‎۱۹۰] ص.: مصور، جدول، نمودار.

پشت جلد به انگليسي: Projevt delays analysis techniques.

کتابنامه: ص. [‎۱۹۰].

‎۱.ساختمان‌سازي -- مديريت طرح‌ها. ‎۲.ساختمان -- قراردادها. ‎۳.تحليل روش بحراني. ‎۴.نقض قرارداد. الف.مبتدي، روح‌الله، ‎۱۳۵۹ -. ب.عنوان.

۰۶۸/ ‎۶۴۴

۱۳۹۰ ‎۸ت‎۸ت/ ۴۳۸ TH

۴۱

 

لشکر بلوکي، مجتبي، ۱۳۵۷ -

جاري‌سازي استراتژي: راهنماي گام به گام پياده‌سازي استراتژي در عمل/ نويسنده مجتبي لشکر بلوکي؛[براي] پژوهشکده مديريت کيان.- تهران: آريانا قلم، ‎۱۳۹۰.

‎۳۵۲ ص.: مصور، جدول، نمودار.

کتابنامه: ص.‎۳۵۲.

‎۱.برنامه‌ريزي استراتژيک. ‎۲.برنامه‌ريزي سازماني. الف.پژوهشکده مديريت کيان. ب.عنوان.

۴۰۱۲/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۲ج‎۵ل/ ۲۸/ ۳۰ HD

۴۲

 

شاه‌بيگيان، پونه، ۱۳۵۱ -

[...] جامع براي مدير پروژه موفق/ مولف پونه شاه‌بيگيان.- تهران: مقدس، ‎۱۳۹۰.

‎۷۲۰ ص.: مصور، جدول.

چاپ دوم.

عنوان ديگر: کتاب جامع براي مدير پروژه موفق.

‎۱.نيروي انساني -- مديريت. ‎۲.مديريت طرح‌ها. ‎۳.طرح‌هاي عمراني. الف.عنوان.

۳۰۱/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۲۳ش ‎۹ن/ ۵/ ۵۵۴۹ HF

۴۳

 

چهارمين کنفرانس نيروگاه‌هاي برق (چهارمين: ۱۳۹۰: تهران)

چکيده مقالات چهارمين کنفرانس نيروگاه‌هاي برق ‎۲۵ و ‎۲۶ بهمن ۱۳۹۰= 2012 The 4th Electric Power Generation Conference, EGP/ [پژوهشگاه نيرو].- تهران: [پژوهشگاه نيرو]، ‎۱۳۹۰.

‎۱۰۳ ص. + يک لوح فشرده.

‎۱.نيروگاه‌هاي برق -- مقاله‌ها و خطابه‌ها. الف.عنوان: .The 4th Electric Power Generation Conference ب.عنوان.

 

۱۳۹۰ ‎۸چ‎۹چ/ ۱۰۰۱ TK

۴۴

 

جمالي، صادق، ۱۳۳۵ -

حفاظت سيستم هاي قدرت/ تاليف صادق جمالي.- تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، ‎۱۳۹۱.

ل، ‎۴۳۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.- ( مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت؛ ‎۴۲۲)

چاپ سوم.

‎۱.برق -- سيستم‌ها -- حفاظت. ‎۲.برق نيرو -- انتقال. ‎۳.رله‌هاي محافظ. الف.دانشگاه علم و صنعت ايران. مرکز انتشارات. ب.عنوان.

۳۱۷۰۲۸۹/ ‎۶۲۱

۱۳۹۱ ‎۷ح‎۸ج/ ۱۰۰۵ TK

۴۵

 

 

حايري، همايون، ۱۳۳۶ -

حفاظت سيستم‌هاي قدرت/ تاليف همايون حايري.- تهران: پژوهشگاه نيرو، ‎۱۳۹۱.

‎۳۷۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.

کتابنامه.

چاپ دوم.

‎۱.برق -- سيستم‌ها -- حفاظت. ‎۲.رله‌هاي محافظ. الف.پژوهشگاه نيرو. ب.عنوان.

۳۱۷/ ‎۶۲۱

۱۳۹۱ ‎۷ح‎۲ح/ ۱۰۰۵ TK

۴۶

 

پروه، کريستف، ۱۹۶۴ - م preve, Christophe

حفاظت شبکه‌هاي الکتريکي/ نوشته کريستف پري؛ ترجمه محمود حق‌شناس.- تهران: يزدا، ‎۱۳۹۲.

‎۴۳۱ ص.: مصور، جدول، نمودار.

چاپ دوم.

عنوان اصلي: Protection of electrical networks, c2006.

‎۱.برق -- شبکه‌ها -- حفاظت. الف.حق‌شناس، محمود، ‎۱۳۴۷ -، مترجم. ب.عنوان.

۳۱۹۲/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۷ح‎۴پ/ ۴۵۴ TK

۴۷

 

کنفرانس بين المللي سازمان هاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني (دومين: ۱۳۸۶: تهران)

خلاصه مقالات دومين کنفرانس بين‌المللي و نمايشگاه سازمان‌هاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني.- تهران: پيک برتر، ‎۱۳۸۶.

‎۱۵۱ ص.

عنوان به انگليسي: ‎2nd Inerntional Conference and Fair leading companies and world trade.

‎۱.تجارت جهاني. ‎۲.کسب و کار. الف.عنوان.

 

۱۳۸۶ ‎۶خ‎8ک/ ۱۳۷۹ HF

۴۸

 

دانش مديران پروژه‌هاي پتروشيمي: بازخواني بخشي از تجربيات مهندس داودرضا رباني/ گردآورنده شرکت گسترش انديشه پويا؛ [به سفارش] مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه.- تهران: شرکت تعاوني کارآفرينان فرهنگ و هنر، ‎۱۳۸۵.

‎۳۰۳ ص.: مصور(رنگي)، جدول، نمودار.

واژه‌نامه.

کتابنامه: ص. ۳۰۱ - ‎۳۰۳.

‎۱.رباني، داودرضا، ۱۳۲۲ -. ‎۲.مديريت صنعتي -- ايران. ‎۳.مديران -- ايران -- مصاحبه‌ها. ‎۴.پتروشيمي، صنايع -- ايران -- مديريت. ‎۵.صنعت -- ايران -- مديريت طرح‌ها. ‎۶.پتروشيمي، صنايع -- ايران -- راهنماها. الف.شرکت گسترش انديشه پويا. ب.شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي. مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه. ج.عنوان: بازخواني بخشي از تجربيات مهندس داودرضا رباني.

۴۰۹/ ‎۶۵۸

۱۳۸۵ ‎۲۴د‎۹الف/ ۲۵/ ۳۸ HD

۴۹

 

رشيدي، حميد، ۱۳۴۴ -

دائره‌المعارف حقوق نيرو/ تاليف حميد رشيدي.- تهران: دادگستر؛ اهواز: شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان، ‎۱۳۸۲.

[‎۲۸۸] ص.

پشت جلد به انگليسي: .Hamid Rashidi, Encyclopedia of power rights

کتابنامه به صورت زيرنويس.

‎۱.انرژي -- جنبه‌هاي حقوقي -- اصطلاحها و تعبيرها. ‎۲.حقوق آب -- اصطلاحها و تعبيرها. ‎۳.انرژي -- اصطلاحها و تعبيرها. الف.شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان. ب.عنوان.

۰۷۸۳۳۳۷/ ‎۳۴۳

۱۳۸۲ ‎۲د‎۵ر/ ۳۴۳۱ KMH

۵۰

 

دستورالعمل‌هاي ايمني تعميرات خطوط و پست‌هاي انتقال و فوق توزيع: شامل دستورالعمل‌هاي ايمني تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع، دستورالعمل‌هاي ايمني تعميرات پست‌هاي انتقال و فوق توزيع/ گردآوري و تدوين کارگروه تدوين دستورالعمل‌هاي ايمني شرکت تعميرات انتقال نيروي شمال.- ساري: عصر ماندگار، ‎۱۳۹۲.

‎۷۲ ص.

‎۱.برق -- پيش‌بيني‌هاي ايمني. ‎۲.ايمني صنعتي. ‎۳.برق نيرو -- انتقال. ‎۴.برق -- خطوط -- حفاظت. ‎۵.برق -- پست‌ها. الف.شرکت تعميرات انتقال نيروي شمال (تانش). کارگروه تدوين دستورالعمل‌هاي ايمني.

۳۰۲۸۹/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۵د/ ۱۵۲ TK

۵۱

 

کراري، مهدي، ۱۳۳۷ -

ديناميک و کنترل سيستمهاي قدرت/ تاليف مهدي کراري.- تهران: دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي‌تکنيک تهران)، ‎۱۳۹۲.

‎۵۸۵ ص.: مصور، نمودار.

ص. ع. به انگليسي: .Mehdi Karrari. power systems dynamics and control

چاپ پنجم.

کتابنامه: ص. [۵۶۷] - ‎۵۷۹.

‎۱.برق -- سيستمها -- کنترل. ‎۲.برق -- سيستم‌ها -- پايداري. ‎۳.تجزيه و تحليل سيستم‌ها. الف.دانشگاه صنعتي اميرکبير ( پلي تکنيک تهران). مرکز نشر. ب.عنوان.

۳۱/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۹د‎۴ک/ ۱۰۱۰ TK

۵۲

 

راهنماي استفاده از رله‌هاي حفاظتي/ تاليف شرکت جنرال الکتريک؛ ترجمه يدالله اخلاقي، فريبرز پرتوي راد.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ‎۱۳۸۰.

‎۴۸۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.- ( مرکز نشر دانشگاهي؛ ‎۸۵ برق؛ .‎۱۰۱۷)

عنوان اصلي: .protective relays application guide

واژه‌نامه.

‎۱.رله‌هاي محافظ. ‎۲.برق -- سيستمها -- حفاظت. ‎۳.ترانسفورماتورها. الف.اخلاقي، يدالله، مترجم. ب.پرتوي راد، فريبرز، مترجم. ج.مرکز نشر دانشگاهي. د.شرکت جنرال الکتريک.General Electric company

 

 

TK‎ ۲۸۶۱‎ /ر‎۲ ۱۳۸۰

 

 

۵۳

 

لسان، محسن، ۱۳۴۸ -

راهنماي جامع ، کاربردي و آموزش گام به گام پريماورا اينتر پرايز ( ويرايش‌هاي ‎۵ تا ‎۷ ) .../ تاليف محسن لسان.- شيراز: نويد شيراز، ‎۱۳۸۹.

‎۹۳۹ ص.: مصور ، جدول.

پشت جلد به انگليسي : Project planning and control , using primavera enterprise...

‎۱.مديريت طرح‌ها -- نرم‌افزار. ‎۲.زمان‌بندي توليد -- نرم‌افزار. ‎۳.مديريت طرح‌ها -- استانداردها. الف.عنوان.

۴۰۴۰۲۸۵/ ‎۶۵۸

۱۳۸۹ ‎۴پ‎۵ل/ ۸/ ۵۶ T

۵۴

 

آتش فراز، رضا، ۱۳۶۰ -

راهنماي طراحي و پياده‌سازي دفتر مديريت پروژه (نگاهي جامع بر مفاهيم، مدل‌ها و کارکردها)/ مولفان رضا آتش‌فراز، علي کيوانلو، مرتضي باقرپور؛ با مقدمه‌اي از اقبال شاکري.- تهران: ناقوس؛ تهران: الياس، ‎۱۳۹۰.

‎۲۶۸ ص.: مصور، جدول.

‎۱.مديريت طرح‌ها. الف.کيوانلو شهرستانکي، علي، ‎۱۳۵۹ -. ب.باقرپور، مرتضي، ‎۱۳۵۹ -. ج.شاکري، اقبال، مقدمه‌نويس. د.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۱آ ‎۴م/ ۶۹ HD

۵۵

 

ياوربوم، اريک Yaverbaum, Eric

روابط عمومي به زبان آدميزاد/ اثر اريک ياوربوم، باب بلاي،[ ايلايز بينن]؛ برگردان بنفشه فرهمندي.- تهران: هيرمند، ‎۱۳۹۰.

‎۴۲۲ ص.: مصور، جدول.- ( مجموعه کتاب‌هاي به زبان آدميزاد؛ ‎۵ کسب و کار؛ .‎۴)

عنوان اصلي: Public relations for dummies, 2nd ed. c2006.

چاپ قبلي: کاروان، ‎۱۳۸۷.

عنوان روي جلد: مرجعي جامع براي مديران: روابط عمومي به زبان آدميزاد.

‎۱.روابط عمومي. ‎۲.بازاريابي. الف.بلاي، رابرت دبليو.، ‎۱۹۵۷ - م.., Bly, Robert W

ب.بينن، ايلايز، ‎۱۹۶۱ - م.Benun, Ilise

ج.فرهمندي، بنفشه، ‎۱۳۵۷ -، مترجم. د.عنوان.

۲/ ‎۶۵۹

۱۳۹۰ ‎۹ر‎۲ي/ ۵۹ HD

۵۶

 

شعاري نژاد، علي‌اکبر، ۱۳۰۴-

روان‌شناسي عمومي انسان براي انساني برخوردار از طبيعت چندگانه! اما واحد!/ علي‌اکبر شعاري‌نژاد.- تهران: اطلاعات، ‎۱۳۹۰.

‎۱۰۵۹ ص.: مصور، جدول، نمودار.

کتابنامه: ص. ۱۰۵۵ - ‎۱۰۵۹.

‎۱.روان‌شناسي. الف.موسسه اطلاعات. ب.عنوان.

‎۱۵۰

۱۳۹۰ ‎۷ش ‎۲ف/ BF۱۲۸

۵۷

 

لساني، حميد، ۱۳۲۹ -

روش تحقيق در فني و مهندسي و علوم تجربي/ تاليف حميد لساني.- تهران: قائم، ‎۱۳۹۰.

‎۲۹۰ ص.

واژه‌نامه.

نمايه.

‎۱.تحقيق -- روش‌شناسي. ‎۲.مهندسي -- تحقيق -- روش‌شناسي. الف.عنوان.

۴۲/ ‎۰۰۱

۱۳۹۰ ‎۵ل ‎۱آ/ Q۱۸۰

۵۸

 

محمدي‌مهر، غلامرضا، ۱۳۴۳ -

روش تحليل محتوا: (راهنماي عملي تحقيق)/ تاليف غلامرضا محمدي‌مهر.- تهران: گنجينه علوم انساني؛ تهران: دانش‌نگار، ‎۱۳۸۹.

‎۲۳۷ ص.: جدول، نمودار.

چاپ دوم.

کتابنامه: ص. [۲۳۳] - ‎۲۳۷.

‎۱.تحليل محتوا. ‎۲.تحقيق -- روش‌شناسي. الف.عنوان.

۴۱/ ‎۴۰۱

۱۳۸۹ ‎۹ر‎۳م/ ۹۳ P

۵۹

 

مولر، رالف، ۱۹۵۷ - م Mu ller, Ralf

رهبري پروژه‌محور/ تاليف رالف مولر، رودني ترنر؛ ترجمه بهنوش رمضاني، غلامرضا اصيلي.- تهران: پژوهشگاه صنعت نفت، ‎۱۳۹۰.

‎۱۲۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي:..Project-oriented leadership ,c2010

کتابنامه: ص.[۱۱۵] -‎۱۲۰.

واژه‌نامه.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.رهبري. الف.ترنر، جان رادني، ‎۱۹۵۳ - م.Turner, J. Rodney

ب.اصيلي، غلامرضا، ‎۱۳۳۸ -، مترجم. ج.رمضاني، بهنوش، ‎۱۳۶۰ -، مترجم. د.پژوهشگاه صنعت نفت. ه.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۸۷۶م ‎۴م/ ۶۹ HD

۶۰

 

لوئيس، جيمز، ۱۹۴۱ - م .Lewis, James P

رهيافت‌هاي مديريت پروژه/ تاليف نوشته جيمز لوئيس؛ ترجمه محمدمهدي وهابي، محمدعلي هاتفي.- تهران: پژوهشگاه صنعت نفت، ‎۱۳۹۰.

‎۱۶۲ ص.: مصور،جدول، نمودار.

عنوان اصلي: .Fundamentals of project management . 3rd ed. , c2007

نمايه.

‎۱.مديريت طرح‌ها. الف.وهابي، محمدمهدي، ‎۱۳۳۹-، مترجم. ب.هاتفي، محمدعلي، ‎۱۳۵۳-، مترجم. ج.پژوهشگاه صنعت نفت. د.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۸۷۳ل ‎۴م/ ۶۹ HD

۶۱

 

ماتيوز، پيتر هيوگو، ۱۹۳۴ - م .Matthews, P. H

زبان‌شناسي/ پي.اچ.متيوز؛ ترجمه حشمت‌اله صباغي.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۸.

‎۱۸۴ص. : مصور، نقشه، عکس.

عنوان اصلي : .Linguistics : a very short introduction

واژه‌نامه.

نمايه.

‎۱.زبان‌شناسي. الف.صباغي، حشمت‌الله، ‎۱۳۳۵ -، مترجم. ب.عنوان.

‎۴۱۰

۱۳۸۸ ‎۲ز‎۱۷م/ ۱۲۱ P

۶۲

 

اليس، آلبرت، ۱۹۱۳ - ۲۰۰۷م Ellis, Albert

زندگي شادمانه/ آلبرت اليس، ايروينگ بکر؛ مترجمان مهرداد فيروزبخت، وحيده عرفاني.- تهران: رسا، ‎۱۳۹۱.

‎۲۷۱ ص.- ( مجموعه کتاب‌هاي خودياري؛ ‎۳)

عنوان اصلي: .A guide to personal happiness

چاپ هفتم.

کتابنامه: ص. [۲۶۳] - ‎۲۷۱.

‎۱.خوشبختي. ‎۲.شادي. ‎۳.راه و رسم زندگي. الف.بکر، اروينگ.Becker, Irving M

ب.فيروزبخت، مهرداد، ‎۱۳۴۷ -، مترجم. ج.عرفاني، وحيده، ‎۱۳۵۴ -، مترجم. د.عنوان.

۱/ ‎۱۵۸

۱۳۹۱ ‎۸۵الف ‎۹خ/ ۵۷۵ BF

۶۳

 

ليندن فيلد، گيل Linden field, Gael

زن مثبت: دوره کاملي در رشد ديدگاه مثبت بهبود رابطه‌ها خود - برانگيختگي شادمان‌تر بودن ايجاد تغيير بيرون آمدن از کسالت و افسردگي/ نويسنده گيل ليندن فيلد؛ مترجم توراندخت تمدن.- تهران: نقش و نگار، ‎۱۳۸۱.

[‎۲۹۶] ص.: مصور، جدول.- ( روان‌شناسي زن)

چاپ هفتم.

عنوان اصلي: .The positive woman: simple steps to optimism and creativity

‎۱.خوسازي. ‎۲.زنان -- روانشناسي. ‎۳.عزت نفس زنان. ‎۴.مثبت‌نگري. الف.تمدن، توراندخت (مالکي، ‎۱۳۱۸ -، مترجم. ب.عنوان.

۱۰۸۲/ ‎۱۵۸

۱۳۸۱ ‎۹ل ‎۹خ/ ۶۳۷ BF

۶۴

 

ميلر، دنيس پي . Miller, Dennis P

ساختار شکست کار پروژه: اهداف، تحويل شدني‌ها، فعاليت‌ها و زمانبندي‌ها/ دنيس پي ميلر؛ ترجمه محمد شيخيان تعلقي.- تهران: آدينه، ‎۱۳۹۰.

‎۲۹۴ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: ..2009 ,Building a project work breakdown structure : visualizing objectives, deliverables, activities, and schedules

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.ساختار شکست کار. الف.شيخيان تعلقي، محمد، ‎۱۳۴۰ -، مترجم. ب.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۹۳م ‎۴م/ ۶۹ HD

۶۵

 

ساخت داخل و پروژه‌هاي بهبود در بخش توليد برق تهران/ گردآوري دفتر فني نظارت بر توليد، با همکاري شرکت‌هاي مديريت توليد برق.- تهران: ايمان؛ تهران: تراشه دانش، ‎۱۳۹۱.

‎۲۹۷ ص.: مصور، جدول.

‎۱.برق -- توليد -- ايران -- تهران (استان). ‎۲.نيروگاه‌هاي برق -- ايران -- تهران (استان). ‎۳.مديريت طرح‌ها. الف.شرکت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير). ب.شرکت برق منطقه‌اي تهران. دفتر فني نظارت بر توليد.

 

۱۳۹۱ ‎۲س‎۹الف/ ۱۱۹۳ TK

۶۶

 

بيزونسکي، ميشل Biezuski, Michel

سرگذشت فيزيک نوين/ ميشل بيزونسکي؛ ترجمه لطيف کاشيگر.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۹.

‎۳۵۹ ص.: جدول.- ( دانش معاصر؛ ‎۲)

عنوان اصلي: 1993 ,Histoire de la physique moderne .

چاپ دوم: .‎1389

کتابنامه.

‎۱.فيزيک -- تاريخ. ‎۲.فيزيک هسته‌اي -- تاريخ. الف.کاشيگر، لطيف، ‎۱۳۰۸-، مترجم. ب.عنوان.

۰۹/ ‎۵۳۹

۱۳۸۹ ‎۴س‎۹ب/ ۷ QC

۶۷

 

آتش فراز، رضا، ۱۳۶۰ -

سيستم مديريت يکپارچه پروژه/ مولفان رضا آتش‌فراز، علي کيوانلو، مسعود کفايتمند.- تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز؛ تهران: ناقوس، ‎۱۳۹۲.

‎۲۰۷ص.: مصور، جدول، نمودار.

ص. ع. به انگليسي: .Reza atashfaraz, ali keivanloo, massoud kefayatmand

عنوان روي جلد: سيستم مديريت يکپارچه پروژه: مرجعي کامل براي مديران پروژه و کارشناسان سازمان‌هاي پروژه‌محور...

واژه‌نامه.

کتابنامه: ص. ۲۰۱- ‎۲۰۷.

چاپ دوم.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.کيفيت فراگير -- مديريت. ‎۳.نظام‌هاي اطلاعاتي مديريت. الف.کيوانلو شهرستانکي، علي، ‎۱۳۵۹ -. ب.کفايتمند، مسعود، ‎۱۳۵۷ -. ج.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

‎۲۱۳۸۹آ ‎۴م/ ۶۹ HD

۶۸

 

مرعشي، نصرالله، ۱۳۳۳ -

سيستمهاي زمانسنجي/ تاليف نصرالله مرعشي.- ويرايش ‎۲.- تهران: کارآفرينان بصير، ‎۱۳۹۲.

[‎۱۰۳۸] ص.: مصور، جدول، نمودار.

چاپ ششم.

کتابنامه: ص. ‎۱۰۴۰.

‎۱.زمان‌سنجي. ‎۲.زمان‌سنجي -- استانداردها. الف.عنوان.

۷/ ‎۵۲۹

۱۳۸۴ ‎۹س‎۴م/ ۲۰۹ QB

۶۹

 

شکوفيان، شهرام، ۱۳۴۴ -

سيستم‌هاي کنترل توزيعي: طراحي و ارزيابي آنها، DCS: Distributed control system قابل استفاده.../ گردآوري و تهيه شهرام شکوفيان، عبدالرضا رضايي، محمود علواني.- تهران: سهادانش، ‎۱۳۸۸.

‎۳۰۳ ص.: جدول، نمودار.

چاپ دوم.

‎۱.کنترل فرايندها -- داده‌پردازي. ‎۲.داده‌پردازي -- پردازش توزيع شده. الف.رضايي، عبدالرضا. ب.علواني، محمود، ‎۱۳۴۶ -. ج.عنوان.

۸۹۵/ ‎۶۲۹

۱۳۸۵ ‎۹س‎۸ش/ ۸/ ۱۵۶ TS

۷۰

 

کارلسون، بروس، ۱۹۳۷ - م Carlson, A. Bruce

سيستم‌هاي مخابراتي: مقدمه‌اي بر سيگنال و نويز در مخابرات الکتريکي/ بروس کارلسون، پل کريلي؛ [ترجمه] محمود دياني.- تهران: نص، ‎۱۳۹۲.

‎۹۲۷ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: ..2010 ,Communication systems: an introducation to signals and noise in electrical communication,5th ed

چاپ پنجم.

‎۱.نظريه سيگنال‌ها. ‎۲.مدوله‌سازي. ‎۳.ارتباطات رقمي. الف.کريلي، پل بي..., Crilly, Paul B

ب.دياني، محمود، ‎۱۳۳۹ -، مترجم. ج.عنوان: مقدمه‌اي بر سيگنال و نويز در مخابرات الکتريکي.. د.عنوان.

۳۸۲۲۳/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۹س‎۱ک/ ۵/ ۵۱۰۲ TK

۷۱

 

بينش برهمند، محمدرضا، ۱۳۴۸ -

شاهدان عرش‌نشين: مجموعه زندگينامه و خاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان شرکت سهامي برق منطقه‌اي گيلان/ نويسنده محمدرضا بينش‌برهمند.- رشت: نشر بلور، ‎۱۳۹۲.

‎۱۷۶ ص.: مصور (بخشي رنگي)، عکس.

‎۱.شرکت برق منطقه‌اي گيلان. ‎۲.جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ -- گيلان -- شهيدان -- سرگذشتنامه. ‎۳.جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ -- گيلان -- آزادگان -- خاطرات. ‎۴.جانبازان -- ايران -- گيلان -- خاطرات. الف.عنوان: مجموعه زندگينامه و خاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان شرکت سهامي برق منطقه‌اي گيلان. ب.عنوان.

۰۸۴۳۰۹۲۲/ ‎۹۵۵

۱۳۹۲ ‎۲ش‎۹ب/ ۱۶۲۵ DSR

۷۲

 

طرفدارحق، مهرداد، ۱۳۴۷ -

شبکه‌هاي توزيع برق هوايي روکش‌دار و عايق‌شده (هادي‌هاي هوايي روکش‌دار، کابل‌هاي خودنگهدار و کابل‌هاي فاصله‌دار)/ تصنيف مهرداد طرفدارحق، کريم روشن‌ميلاني.- تبريز: دانشگاه تبريز، انتشارات، ‎۱۳۹۰.

‎۵۹۷ ،XVI ص.: مصور، نقشه، جدول، نمودار.- ( انتشارات دانشگاه تبريز؛ ‎۵۲۴)

پشت جلد به انگليسي: ..Mehrdad Tarafdar Hagh, Karim Roshan Milani. Covered and insulated overhead electrical distribution networks

کتابنامه.

‎۱.برق نيرو -- انتقال -- وسايل و تجهيزات. ‎۲.برق -- خطوط هوائي. ‎۳.برق نيرو -- توزيع. الف.روشن‌ميلاني، کريم، ‎۱۳۴۶ -. ب.دانشگاه تبريز. ج.عنوان.

۳۱۹/ ‎۶۲۱

۱۳۹۰ ‎۲ش‎۴ط/ ۳۰۰۱ TK

۷۳

 

ميلاني‌زاده، علي‌رضا، ۱۳۳۶ -

شرايط عمومي پيمان (بايدها ، نبايدها و چراها)/ تاليف و تدوين عليرضا ميلاني‌زاده.- مشهد: ميلان افزار، ‎۱۳۹۱.

[‎248] ص.

‎۱.پيمانکاري -- ايران. ‎۲.قراردادها -- طرز تنظيم. ‎۳.پيمانکاران -- قوانين و مقررات -- ايران. الف.عنوان.

۵۵۰۲۳/ ‎۳۴۶

۱۳۹۱ ‎۴ش‎۹م/ ۳۲۰۰ KMH

۷۴

 

کندريک، تام kendrick, Tom

شناسايي و مديريت ريسک پروژه/ تاليف [تام کندريک]؛ ترجمه مرتضي کشفيان ريحاني.- تهران: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي؛ تهران: مهندسين مشاور کهن آرمان پيشگامان، ‎۱۳۸۸.

‎۴۱۱ ص.: مصور، نمودار + يک لوح فشرده.

عنوان اصلي: .2009,Identifying and managing project risk : essential tools for failure-proofing your project 2nd ed

‎۱.مديريت ريسک. ‎۲.مديريت طرح‌ها. الف.کشفيان ريحاني، مرتضي، ‎۱۳۳۸ -، مترجم. ب.سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي. ج.عنوان.

۰۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۸۸ ‎۹ش‎۹ک/ ۶۱ HD

۷۵

 

خالقي، محسن، ۱۳۵۹ -

صاعقه پديده‌اي الکتريکي: اقدامات پيشگيرانه و ايمني در برابر آن/ تاليف محسن خالقي، ناهيد بديعي.- تهران: فدک ايساتيس، ‎۱۳۹۲.

‎۲۲۴ ص.: مصور: جدول، نمودار.

‎۱.رعد و برق. ‎۲.رعد و برق -- پيش‌بيني‌هاي ايمني. ‎۳.رعد و برق -- حفاظت. الف.بديعي، ناهيد، ‎۱۳۳۶ -. ب.عنوان.

۸۹۸/ ‎۶۹۳

۱۳۹۲ ‎۲ص‎۲خ/ ۹۰۵۷ TH

۷۶

 

عقدائي، محمدحسين

صنعت برق در ژاپن ۲۰۱۳-۲۰۱۴= 2014-2013 The Electrical Power Industry in Japan/ نظارت عالي محمدحسين عقدائي؛ ترجمه و ويرايش فني مجتبي خدرزاده.- تهران: انجمن صنفي کارفرمايي شرکت هاي توزيع نيروي برق کشور، ‎۱۳۹۳.

‎۱۱۴ ص.: مصور (رنگي)، جدول، نمودار.

‎۱.شبکه‌هاي هوشمند توزيع برق -- ژاپن. الف.خدرزاده، مجتبي. ب.عنوان.

 

۱۳۹۳ ‎۸ص‎۷ع/ ۳۱۰۵ TK

۷۷

 

رويتز، والترا، ۱۹۲۸ - م .Rutes, Walter A

طراحي، برنامه‌ريزي و ساخت هتل‌ها (راهنماي طراحي هتل)/ والتر رويتز، ريچارداچ پنر و لارنس آدامز؛ مترجم فرهاد مالکي.- تهران: عزت‌اله غلامي، ‎۱۳۹۲.

‎۶۰۷ ص.: مصور(رنگي): جدول، نمودار.

عنوان اصلي: 2001 ,Hotel design, planning, and development.

‎۱.هتل‌ها و مسافرخانه‌ها -- برنامه‌ريزي. ‎۲.هتل‌ها و مسافرخانه‌ها -- طرح و ساختمان. الف.پنر، ريچارد اچ.، ‎۱۹۴۶ - م.., Penner, Richard H

ب.آدامز، لارنس.Adams, Lawrence

ج.مالکي، فرهاد، ‎۱۳۴۹ -، مترجم. د.عنوان.

۵/ ‎۷۲۸

۱۳۹۲ ‎۴ط‎۹ر/ ۷۸۰۰ NA

۷۸

 

گارزون، روبن دي .Garzon, R. D

طراحي و کاربرد کليدهاي فشارقوي/ نويسنده روبن‌د. گارزون؛ مترجمين احمد غلامي، دياکو عزيزي.- تهران: سروش پايا، ‎۱۳۹۲.

‎۴۴۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.- ( کتاب هاي قدرت)

عنوان اصلي: ..High voltage circuit breakers : design and applications, 2nd. ed, c2002

کتاب حاضر با عنوان "کليدهاي فشارقوي: طراحي - کاربردها" با ترجمه بهروز قبادي توسط موسسه آموزش عالي علمي - کاربردي صنعت آب و برق در سال ‎۱۳۸۶ فيپا گرفته است.

‎۱.کليدهاي قطع‌کننده جريان برق. ‎۲.برق نيرو -- توزيع -- کشش زياد -- وسايل و تجهيزات. الف.غلامي، احمد، ‎۱۳۲۹ -، مترجم. ب.عزيزي، دياکو، ‎۱۳۶۴ -، مترجم. ج.عنوان: کليدهاي فشارقوي: طراحي - کاربردها. د.عنوان.

۳۱۷/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۸ک‎۲گ/ ۲۸۴۲ TK

۷۹

 

گارسيا مارکز، گابريل، ۱۹۲۸ - م Garcia Marquez, Gabriel

عشق در زمان وبا/ گابريل گارسيامارکز؛ ترجمه بهمن فرزانه.- تهران: ققنوس، ‎۱۳۹۳.

‎۵۴۲ ص.- ( ادبيات جهان؛ ‎۵۴ رمان؛ .‎۶۵)

عنوان اصلي : 2003 ,El amor en los tiempos del colera .

کتاب حاضر تحت عنوان "عشق سالهاي وبا" با مترجمان و ناشران مختلف در سالهاي متفاوت نيز منتشر شده است.

چاپ هفتم.

‎۱.داستان‌هاي کلمبيايي -- قرن ‎۲۰م. الف.فرزانه، بهمن، ‎۱۳۱۸ -، مترجم. ب.عنوان: عشق سالهاي وبا. ج.عنوان.

۶۴/ ‎۸۶۳

۱۳۹۳ ‎۵ع ‎۴الف/ ۲۸/ ۸۱۸۰ PQ

۸۰

 

لعلي، مسعود، ۱۳۵۵ -، گردآورنده

عمر کوتاه نيست ما کوتاهي مي‌کنيم/ مسعود لعلي.- تهران: نشر ميم، ‎۱۳۹۲.

‎۲۱۵ ص.

چاپ هفتم.

عنوان روي جلد: عمر کوتاه نيست ما کوتاهي مي کنيم: داستان‌ها و نقل‌قول‌هاي برگزيده براي بالابردن کيفيت زندگي.

‎۱.کلمات قصار. ‎۲.نقل‌قول‌ها. الف.عنوان.

۸۸۲/ ‎۸۰۸

۱۳۹۲ ‎۷۳۳ل ‎۲ف/ ۶۰۹۵ PN

۸۱

 

باوي، اميد، ۱۳۶۲ -

فتوشاپ= Photoshop/ اميد باوي.- تهران: عابد، ‎۱۳۹۲.

‎۳۷۶ ص.:مصور( رنگي).

چاپ نهم.

عنوان روي جلد: آموزش تصويري فتوشاپ.

‎۱.گرافيک کامپيوتري. الف.عنوان.

۶۸۶/ ‎۰۰۶

۱۳۸۷ ‎۸آ‎۲ب/ ۳۸۵ T

۸۲

 

دانش‌فرد، کرم‌الله، ۱۳۴۸ -

فرآيند خطمشي‌گذاري عمومي/ کرم‌اله دانش‌فرد.- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ‎۱۳۸۹.

ز، ‎۳۶۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۲-۷۶۹-۲۲۳-۹۶۴-‎۹۷۸.

کتابنامه : [۳۵۵] - ‎۳۶۶.

فيپا.

‎۱.تصميم‌گيري. الف.دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات. ب.عنوان.

۴۰۳/ ‎۶۵۸

۱۳۸۹ ‎۴ف‎۲د/ ۲۳/۳۰ HD

۸۳

 

حييم، سليمان، ۱۲۶۶ - ۱۳۴۸

فرهنگ بزرگ فارسي - انگليسي: داراي متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسي و معاني انگليسي آنها با تلفظ لغات.../ سليمان حييم.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۷.

بيست و سه، ۱۱۴۱، ‎7 ص.: جدول.

ص. ع. به انگليسي: ..S. Haim. The large Persian - English dictionary

کتاب حاضر نخستين‌بار در سال ‎۱۳۴۱ با عنوان "فرهنگ جامع فارسي - انگليسي: داراي متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسي ... " توسط نشر بروخيم در ‎۲ جلد منتشر شده است.

‎۱.فارسي -- واژه‌نامه‌ها -- انگليسي. الف.عنوان: فرهنگ جامع فارسي - انگليسي: داراي متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسي ... .. ب.عنوان.

فا/ ‎۴۲۳

۱۳۸۷ ‎۹۵ح ‎۲ف/ ۱۶۴۵ PE

۸۴

 

حق‌شناس، علي‌محمد، ۱۳۱۹ - ۱۳۸۹

فرهنگ معاصر هزاره انگليسي - فارسي/ حسين سامعي، نرگس انتخابي.- تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۲ = ‎۲۰۱۳م.

‎۱۸۴۰ ص.

اين کتاب در سال ‎۱۳۸۱ بصورت ‎۲جلد در يک مجلد منتشر شده است.

انگليسي-فارسي.

عنوان به انگليسي: .Farhang Moaser: one volume millennium english-persian dictionary

چاپ بيست و چهارم.

‎۱.زبان انگليسي -- واژه‌نامه‌ها -- فارسي. الف.سامعي، حسين. ب.انتخابي، نرگس. ج.موسسه فرهنگ معاصر. د.عنوان: .Farhang Moaser: one volume millennium english-persian dictionary ه.عنوان.

فا/ ‎۴۲۳

۱۳۹۲ ‎۷ح‎۲ف/ ۱۶۴۵ PE

۸۵

 

آکاشا، سمير Okasha, Samir

فلسفه علم/ سمير اکاشا؛ ترجمه هومن پناهنده.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۹۱.

‎۲۱۲ ص.: مصور.- ( دانش معاصر؛ ‎۵/ / زير نظر محمدرضا خواجه‌پور، حسين معصومي‌همداني)

عنوان اصلي: 2002 ,Philosophy of science: a very short introduction .

چاپ چهارم.

کتابنامه: ص. [۱۸۵] - ‎۱۹۳.

نمايه.

‎۱.علوم -- فلسفه. الف.پناهنده، هومن، ‎۱۳۳۸ -، مترجم. ب.عنوان.

‎۵۰۱

۱۳۹۱ ‎۸ف ‎۶۷آ/ ۱۷۵ Q

۸۶

 

براگ، ويليام لارنس، ۱۸۹۰-۱۹۷۱م Bragg, William Lawrence

فيزيک انديشه‌ها و يافته‌ها/ لارنس براگ؛ ترجمه محمدرضا خواجه‌پور..- ويرايش ‎۲.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۸.

[‎۱۱۱] ص.: مصور، عکس.- ( دانش معاصر؛ ‎۳)

عنوان اصلي: .Ideas and discoveries in physics,2nd

چاپ دوم.

واژه‌نامه.

‎۱.فيزيک -- تاريخ. الف.خواجه‌پور، محمدرضا، ‎۱۳۲۰-، مترجم. ب.عنوان.

۰۹/ ‎۵۳۰

۱۳۸۸ ‎۹ف‎۴ب/ ۷ QC

۸۷

 

کلوز، فرانک .Close, Frank E

فيزيک ذرات/ فرانک کلوز؛ ترجمه فيروز آرش.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۸.

‎۱۹۲ ص.: مصور، جدول، نمودار.- ( دانش معاصر؛ ‎۷)

عنوان اصلي: Particle physics: a very short introduction.

نمايه.

‎۱.ذره‌هاي بنيادي -- به زبان ساده. الف.آرش، فيروز. ب.عنوان.

۷۲/ ‎۵۳۹

۱۳۸۷ ‎۹ف‎۸ک/ ۷۷۸ QC

۸۸

 

جاذبي، فاطمه، ۱۳۶۱-

قوانين حاکم پروژه/ مولفين فاطمه جاذبي، ياسر گلدوست جويباري.- تهران: ياد عارف، ‎۱۳۹۲.

‎۲۹۰ ص.

چاپ قبلي : به‌آوران ، ‎۱۳۹۰.

‎۱.پيمانکاري -- ايران. ‎۲.طرح‌هاي عمراني -- قوانين و مقررات -- ايران. ‎۳.پيمانکاران -- قوانين و مقررات -- ايران. ‎۴.مهندسان مشاور -- قوانين و مقررات -- ايران. الف.گلدوست جويباري، ياسر، ‎۱۳۶۲ -. ب.عنوان.

۸۰۹۵۵/ ‎۶۹۲

۱۳۹۲ ‎۲ج ‎۹الف/ ۲/ ۱۳ TH

۸۹

 

کاظمي، ناصر، ۱۳۴۰ -

کاربرد اکسل در تهيه صورتهاي مالي/ تاليف ناصر کاظمي.- تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، ‎۱۳۸۹.

‎۱۶۶ص.: مصور + يک لوح فشرده.

پشت جلد به انگليسي: ..Naser Kazemi. Excel usage in financial statements

چاپ سوم.

عنوان روي جلد: کاربرد EXcel در تهيه صورتهاي مالي.

‎۱.حسابداري -- برنامه‌هاي کامپيوتري. ‎۲.حسابداري -- داده‌پردازي. الف.مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران. ب.عنوان.

۵۴/ ‎۰۰۵

‎۱۴ک ‎۷الف/ ۴/ ۵۵۴۸ HF

۹۰

 

هلدمن، کيم، ۱۹۵۸ - Heldman, Kim

کاربرد اکسل در مديريت پروژه/ کيم هلدمن، ويليام هلدمن؛ ترجمه غزاله کاظمي‌نژاد.- تهران: آدينه، ‎۱۳۸۷.

‎۴۳۵ ص. : مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: Exel 2007 for project managers.

‎۱.بازرگاني -- برنامه‌هاي کامپيوتري -- دستنامه‌ها. ‎۲.صفحه گسترده الکترونيکي -- دستنامه‌ها. الف.هلدمن، ويليام.Heldman, William

ب.کاظمي‌نژاد، غزاله، ‎۱۳۵۴ -، مترجم. ج.عنوان.

۴۰۴۰۲۸۵۵۵۴/ ‎۶۵۸

۱۳۸۷ ‎۷۹هـ ‎۷الف/ ۴/ ۵۵۴۸ HF

۹۱

 

قنبري ممان، ناصر، ۱۳۵۰ -

کتاب مرجع قرارداد طرح، اجراء و مديريت/ کليد در دست با عمليات .../ تاليف و تدوين ناصر قنبري ممان.- تهران: آيندگان، ‎۱۳۹۱.

‎۱۵۴ ص.: جدول.

شابک: ۴-۴۱-۵۰۸۰-۶۰۰-‎۹۷۸.

کتابنامه.

فيپا.

‎۱.قراردادها -- ايران -- طرز تنظيم. ‎۲.طرح‌هاي عمراني -- ايران -- قراردادها. ‎۳.پيمانکاري -- ايران. ‎۴.قراردادهاي استاندارد -- ايران. ‎۵.تعهدات بين‌المللي -- ايران. الف.عنوان.

۳۴۶ /‎۵۵۰۲۲

۱۳۹۱ ‎۲ک‎۹ق/ ۸۶۹ KMH

۹۲

 

آلن، مارک، ۱۹۴۶ - م Allen, Mark

کسب و کار بي‌همتا/ مارک آلن؛ مترجم گيتي خوشدل..- تهران: پيکان، ‎۱۳۸۸.

‎۱۶۴ ص.

عنوان اصلي: Visionary business and enterpreneur's guide to success.

‎۱.موفقيت در کسب و کار. ‎۲.مديريت صنعتي. الف.خوشدل، گيتي، ‎۱۳۳۰-، مترجم. ب.عنوان.

۱/ ‎۶۵۸

۱۳۸۸ ‎۵ک‎۷آ/ ۵۳۸۶ HF

۹۳

 

سليگمن، مارتين اي. پي . Seligman, Martin E. P

کودک خوش‌بين: برنامه‌اي آزموده شده براي ايمن ساختن همواره کودکان در برابر افسردگي/ مولف مارتين اي. پي. سليگمن همراه با کارن رايويچ، ليزاجي کاکس، وجين گيلهام؛ مترجم فروزنده داورپناه.- تهران: رشد، ‎۱۳۹۳.

‎۳۷۱ ص.: مصور.

عنوان اصلي: The optimistic child, c1995 .

کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "کودک مثبت‌گرا" توسط انتشارات دايره در سال ‎۱۳۷۹ منتشر شده است.

چاپ چهارم.

کتابنامه: ص. [۳۳۵] - ‎۳۵۱.

‎۱.خوش‌بيني در کودکان. ‎۲.روان‌شناسي مثبت‌گرا. ‎۳.افسردگي در کودکان -- پيشگيري. الف.رابويچ، کارن.Reivich, Karen

ب.جي‌کاکس، ليزا.Jaycox, Lisa

ج.گيلهام، جين.Gillham, Jane

د.داورپناه، فروزنده، ‎۱۳۴۰ -، مترجم. ه.عنوان: کودک مثبت‌گرا. و.عنوان.

۴۱۲۴/ ‎۱۵۵

۱۳۹۳ ‎۸س ‎۹خ/ ۳۵/ ۶۹۸ BF

۹۴

 

کولز، پيتر، ۱۹۶۳ - م Coles, Peter

کيهان‌شناسي/ پيتر کولس؛ ترجمه فيروز آرش.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۹۱.

‎۱۶۰ ص.: مصور، نمودار.- ( دانش معاصر؛ ‎۱۲)

عنوان اصلي:. .Cosmology : a very short introduction

نمايه.

‎۱.کيهان‌شناسي. الف.آرش، فيروز، مترجم. ب.عنوان.

۱/ ‎۵۲۳

۱۳۹۱ ‎۹ک‎۹ک/ ۹۸۱ QB

۹۵

 

مسلين، مارک Maslin, Mark

گرمايش جهاني/ مارک ماسلين؛ ترجمه ماندانا فرهاديان.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۹۲.

ده، ‎۲۲۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.- ( دانش معاصر؛ ‎۱۳/ / زير نظر محمدرضا خواجه‌پور، حسين معصومي‌همداني)

عنوان اصلي: Global warming: a very short introduction, c2009.

‎۱.گرمايش جهاني. ‎۲.تغييرات اقليمي. الف.فرهاديان، ماندانا، ‎۱۳۴۰ -، مترجم. ب.عنوان.

۷۳۸۷۴/ ‎۳۶۳

۱۳۹۲ ‎۵م ‎۴گ/ ۸/ ۹۸۱ QC

۹۶

 

[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات تعاوني/ گردآورنده محمدحسين مستعاني؛ [براي] وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه‌ريزي.- تهران: وزارت تعاون، ‎۱۳۷۶.

ج.

فهرستنويسي بر اساس جلد سوم.

مندرجات: ج. ‎۳. سالهاي ‎۱۳۷۰ تا ‎۱۳۷۵.-

‎۱.تعاوني‌ها -- قوانين و مقررات -- ايران. الف.مستعاني، محمد حسين. ب.ايران. وزارت تعاون. معاونت طرح و برنامه.

۵۵۰۶۶۸/ ‎۳۴۶

۱۳۷۶ ‎۲۸آ/ ۱۱۲۰ KMH

۹۷

 

کافکا، فرانتس، ۱۸۸۳ - ۱۹۲۴م Kafka, Franz

محاکمه/ فرانتس کافکا؛ ترجمه اميرجلال‌الدين اعلم.- تهران: نيلوفر، ‎۱۳۹۱.

‎۳۴۲ ص.

عنوان به انگليسي: .The trail

چاپ نهم.

‎۱.داستان‌هاي آلماني -- قرن ‎۲۰م. الف.اعلم، اميرجلال‌الدين، ‎۱۳۲۰ -، مترجم. ب.عنوان.

۹۱۲/ ‎۸۳۳

۱۳۷۱ ‎۳م/ ۲۶۳۲ PT

۹۸

 

پالي، جوزف سي .Palais, Joseph C

مخابرات فيبر نوري/ نويسنده جوزف سي. پالايس؛ ترجمه فرامرز اسمعيلي سراجي.- بابل: نوج، ‎۱۳۹۰.

‎۵۶۷ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: Fiber optic communiations, 5th ed, c2005 .

کتاب حاضر توسط ناشران متفاوت در سالهاي مختلف منتشر شده است.

کتابنامه.

واژه‌نامه.

‎۱.ارتباطات نوري. ‎۲.نورشناسي الياف. الف.اسمعيلي‌سراجي، فرامرز، ‎۱۳۳۷ -، مترجم. ب.عنوان.

۳۸۲۷۵/ ‎۶۲۱

۱۳۹۰ ‎۳م‎۲پ/ ۵۹/ ۵۱۰۳ TK

۹۹

 

خورشيدي، علي

مدير پروژه/ علي خورشيدي.- تهران: اتحاد، ‎۱۳۹۲.

ج.: جدول.

ج.‎۱(چاپ پنجم).

ج.‎۵(چاپ سوم: ‎۱۳۹۰).

جلد پنجم. مديريت محيط کار در پروژه هاي عمراني/ نوشين عباس‌نژاد، علي خورشيدي.

کتابنامه.

مندرجات: مندرجات: ج. ‎۱. نحوه بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت پيمانکاران پروژه‌هاي عمراني.- ج.‎۵. مديريت محيط کار در پروژه هاي عمراني.-

‎۱.طرح‌هاي عمراني. ‎۲.طرح‌هاي عمراني -- ارزشيابي. ‎۳.پيمانکاري. ‎۴.مهندسان مشاور. الف.عباس‌نژاد، نوشين. ب.عنوان.

۹/ ‎۳۳۸

۱۳۹۲ ‎۴م‎۹خ/ ۸/ ۷۵ HD

۱۰۰

 

گلابچي، محمود، ۱۳۳۶ -

مديريت استراتژيک پروژه/ محمود گلابچي، امير فرجي.- تهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۸۹.

س، ‎۶۸۶ ص.: مصور.- ( انتشارات دانشگاه تهران؛ ‎۳۱۰۶)

واژه‌نامه.

نمايه.

‎۱.معماري. ‎۲.مديريت طرح‌ها. الف.فرجي، امير، ‎۱۳۵۹ -. ب.دانشگاه تهران. ج.عنوان.

‎۷۲۰

۱۳۸۹ ‎۴م‎۸گ/ ۲۵۲۰ NA

۱۰۱

 

[ايران. قوانين و احکام]

مديريت امور قراردادي پروژه‌هاي عمراني/ تاليف و گردآوري سعيد باباخاني ملکي.- تهران: کيان رايانه سبز؛ تهران: ناقوس، ‎۱۳۸۹.

[‎۴۱۲] ص.: جدول.

پشت جلد به انگليسي: Saeed babakhany maleki. Projects coontract managament.

کتابنامه: ص. [‎۶۰۹].

‎۱.طرح‌هاي عمراني -- قوانين و مقررات -- ايران. ‎۲.طرح‌هاي عمراني -- ايران -- قراردادها. الف.باباخاني ملکي، سعيد، ‎۱۳۵۹ -.

۵۵۰۷۸۶۹/ ‎۳۴۳

۱۳۸۹ ‎۲۸آ/ ۳۰۶۷ KMH

۱۰۲

 

کرزنر، هرولد Kerzner, Harold

مديريت پروژه: موردکاوي/ نوشته هارولد کرزنر؛ ترجمه احمدعلي يزدان‌پناه، حسين گازر.- تهران: دانش‌نگار، ‎۱۳۹۱.

‎۲۷۱ ص.: جدول، نمودار.

عنوان اصلي: .Project management : case studies, 3rd ed, c2009

واژه‌نامه.

‎۱.مديريت طرح‌ها -- نمونه‌پژوهي. الف.يزدان‌پناه، احمدعلي، ‎۱۳۳۴ -، مترجم. ب.گازر، حسين، ‎۱۳۶۴ -، مترجم. ج.عنوان: موردکاوي. د.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۴۲۵ک ‎۴م/ ۶۹ HD

۱۰۳

 

چين، گري Chin, Gary

مديريت پروژه ناب/ [گري چين]؛ ترجمه مسعود کسايي، پريسا فلکي.- تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، ‎۱۳۹۱.

‎۲۸۱ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: ..Agile project management : how to succeed in the face of changing project requirements ,c2004

اين کتاب قبلا با عنوان "مديريت پروژه چابک: چگونه در مواجهه با تغيير الزامات پروژه موفق شويم" توسط انتشارات فراز پوينده با ترجمه مجتبي حسينعلي پور و فراز پوينده در سال ‎۱۳۸۹ منتشر شده است.

‎۱.مديريت طرح‌ها. الف.کسايي، مسعود، ‎۱۳۴۱ -، مترجم. ب.فلکي، پريسا، ‎۱۳۶۵ -، مترجم. ج.مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران. د.عنوان: مديريت پروژه چابک: چگونه در مواجهه با تغيير الزامات پروژه موفق شويم. ه.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۹چ ‎۴م/ ۶۹ HD

۱۰۴

 

انگلستان. دفتر بازرگاني دولتي Great Britain. Office of Government Commerce

مديريت پروژه‌هاي موفق با پرينس ۲: OGC/ [دفتر بازرگاني دولتي انگلستان]؛ ترجمه سيامک حاجي يخچالي.- تهران: آدينه، ‎۱۳۹۰.

‎۵۱۳ ص.: جدول، نمودار.

عنوان اصلي: ..Managing successful projects with PRINCE2 ,5 th ed,c2009

واژه‌نامه.

‎۱.مديريت طرح‌ها -- برنامه‌هاي کامپيوتري. ‎۲.نظام‌هاي اطلاعاتي مديريت. الف.حاجي يخچالي، سيامک، ‎۱۳۶۰ -، مترجم. ب.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۳۵م ‎۴م/ ۶۹ HD

۱۰۵

 

فراپائولو، کارل Frappaolo, Carl

مديريت دانش/ [ کارل فراپائولو ]؛ ترجمه اميره نيکخواه، سعيد رضايي.- تهران: شيوه، ‎۱۳۹۱.

‎۱۵۲ ص.، مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: Knowledge management, c2006.

کتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

‎۱.مديريت دانش. الف.نيکخواه، اميره، ‎۱۳۵۲ -، مترجم. ب.رضايي، سعيد، ‎۱۳۴۴ -، مترجم. ج.عنوان.

۴۰۳۸/ ‎۶۵۸

۱۳۹۱ ‎۴م‎۴ف/ ۲/ ۳۰ HD

۱۰۶

 

کرمي، قاسم، ۱۳۴۷ -

مديريت شبکه قدرت/ گردآوري و تاليف قاسم کرمي.- تهران: موج نيرو، ‎۱۳۹۲.

‎۳۲۰ ص.: جدول، نمودار.

‎۱.برق -- سيستم‌ها -- مديريت. ‎۲.برق -- شبکه‌ها -- تجزيه و تحليل. ‎۳.برق -- شبکه‌ها -- نرم‌افزار. الف.عنوان.

۳۱/ ‎۶۲۱

۱۳۹۲ ‎۴م‎۴ک/ ۱۰۰۵ TK

۱۰۷

 

اسميت، رالف اف.، ۱۹۵۳ - م .Smith, Ralph F

مديريت فرآيندهاي کسب و کار و کارت امتيازي متوازن: بکارگيري فرآيندها به عنوان محرک‌هاي استراتژبک/ نويسنده رالف اسميت؛ ترجمه فريدون عبدصبور، مصطفي راوند.- تهران: شرکت سهامي برق منطقه‌اي تهران، ‎۱۳۹۲.

‎۲۸۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: Business process management and balanced scorecard: using processes as strategic drivers, c2007.

چاپ قبلي: رسا ،‎۱۳۸۹.

‎۱.گردش کار -- مديريت. ‎۲.ترازيابي (مديريت). ‎۳.اجراي کار -- مديريت. ‎۴.برنامه‌ريزي استراتژيک. الف.عبد صبور، فريدون، مترجم. ب.راوند، مصطفي، مترجم. ج.شرکت سهامي برق منطقه‌اي تهران. د.عنوان.

۵۱/ ‎۶۵۸

۱۳۹۲ ‎۴م‎۵الف/ ۱۷/ ۶۲ HD

۱۰۸

 

ترنر، جان رادني، ۱۹۵۳ - م Turner, J. Rodney

مديريت منابع انساني در سازمانهاي پروژه‌محور/ تاليف جي‌رادني ترنر، مارتينا هيومن، آن کيگان؛ ترجمه غلامرضا اصيلي.- تهران: پژوهشگاه صنعت نفت، ‎۱۳۸۹.

‎۲۱۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: .Human Resource Management in the Project- Oriented Organization

کتابنامه: ص. [۲۰۷] - ‎۲۱۶.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.کارمندان -- مديريت. الف.هيومن، مارتينا، ‎۱۹۶۹ - م.Huemann, Martina

ب.کيگان، آن اي...Keegan, Anne E

ج.اصيلي، غلامرضا، ‎۱۳۳۸ -. د.پژوهشگاه صنعت نفت. ه.عنوان.

۳/ ‎۶۵۸

۱۳۸۹ ‎۴ت ‎۴م/ ۶۹ HD

۱۰۹

 

کتابچي، محسن، ۱۳۴۰ -

مديريت موفق/ محسن کتابچي.- تهران: الف، ‎۱۳۸۵.

‎۲۸۸ ص.

چاپ دوم.

کتابنامه به صورت زيرنويس.

‎۱.مديريت (اسلام). ‎۲.مديران -- اخلاق حرفه‌اي. ‎۳.اخلاق اسلامي. الف.عنوان.

۶۵۸/ ‎۲۹۷

۱۳۸۵ ‎۴م‎۲ک/ ۹/ ۲۵۴ BP

۱۱۰

 

احمدي، اردشير، ۱۳۴۵ -

مديريت و کنترل پروژه فازي/ مولفين اردشير احمدي، رسول حسيني بهارانچي.- تهران: جهان جام‌جم، ‎۱۳۹۱.

[‎۱۲۶] ص.: مصور، جدول، نمودار.

پشت جلد به‌انگليسي:.... .Ardeshir Ahmadi, Rasul Hoseini Babaranchi. Fuzzy management and

چاپ قبلي: جهان جام جم ، ‎۱۳۸۳ (با فروست).

کتابنامه: ص. [‎۱۲۶].

‎۱.مديريت فازي. ‎۲.منطق فازي. ‎۳.مديريت طرح‌ها. ‎۴.سيستم‌هاي فازي. الف.حسيني بهارانچي، رسول، ‎۱۳۴۲ -. ب.عنوان.

۷۴/ ‎۰۰۵

۱۳۹۱ ‎۳الف‎۴م/ ۹/ ۷۶ QA

۱۱۱

 

نبوي، نادر، ۱۳۴۰ -

مرجع آموزشي 2010 #C [سي شارپ]/ نادر نبوي.- تهران: پندار پارس : مانلي، ‎۱۳۹۰.

‎۲ ج.: مصور، جدول + دو لوح فشرده.

عنوان روي جلد: مرجع آموزشي برنامه‌نويسي به زبان 2010#C بررسي کامل... .

‎۱.سي شارپ (زبان برنامه‌نويسي کامپيوتر). الف.عنوان.

۱۳۳/ ‎۰۰۵

۱۳۹۰ ‎۲ن ‎۹۵س/ ۷۳/ ۷۶ QA

۱۱۲

 

عمراني، منصور، ۱۳۵۶ -

مرجع آموزشي برنامه‌نويسي#ASP .NET 4.5 in C از مبتدي تا پيشرفته/ ترجمه [و تاليف] منصور عمراني، مهدي کرامتي؛ [با همکاري جامعه برنامه‌نويس].- تهران: انتشارات پندار پارس، ‎۱۳۹۲.

[۱۶] ،‎۹۹۴ص.: مصور، جدول.

‎۱.اينترنت -- برنامه‌نويسي. ‎۲.وب -- سايت‌ها -- توسعه. ‎۳.مايکروسافت دات نت. الف.کرامتي، مهدي، ‎۱۳۵۶ -. ب.عنوان.

۲۷۶/ ‎۰۰۵

۱۳۹۲ ‎۸ع ‎۷ص/ ۸۸۸۵/ ۵۱۰۵ TK

۱۱۳

 

سبزه‌پرور، مجيد، ۱۳۴۷ -

مرجع درسي و کاربردي کنترل پروژه به روش گام به گام/ مولف مجيد سبزه‌پرور.- ويرايش ‎۱۰.- تهران: ترمه، ‎۱۳۹۲.

‎۷۰۳ ص.: مصور، جدول، نمودار.

چاپ هجدهم.

عنوان ديگر: کنترل پروژه به روش گام به گام.

کتابنامه : ص. ۶۹۷ - ‎۷۰۰.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.مديريت طرح‌ها -- آزمون‌ها و تمرين‌ها (عالي). الف.عنوان: کنترل پروژه به روش گام به گام. ب.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۸۸ ‎۲۷س‎۴م/ ۶۹ HD

۱۱۴

 

کروني، محمدعلي، ۱۳۶۲ -

مرجع کاربردي 6 Primavera نرم‌افزار برنامه‌ريزي، کنترل و مديريت پروژه/ مولفين محمدعلي کروني، عليرضا انتظارخير، محمدعلي هادوي.- تهران: خدمات نشر کيان رايانه سبز، ‎۱۳۸۸.

‎۴۶۲ ص.: مصور + يک لوح فشرده.

چاپ دوم: ‎۱۳۸۸.

‎۱.مديريت طرح‌ها -- نرم‌افزار. الف.انتظارخير، عليرضا، ‎۱۳۶۲ -. ب.هادوي، محمدعلي، ‎۱۳۵۸ -. ج.عنوان.

۶۵۸ / ‎۴۰۴۰۲۸۵

۱۳۸۸ ‎۴م‎۴ک/ ۸/ ۵۶ T

۱۱۵

 

يعسوبي، حسين، ۱۳۵۲ -

مرجع کامل ۲۰۱۰ Microsoft Access [مايکروسافت اکسس]به همراه برنامه نويسي VBA در اکسس/ حسين يعسوبي.- تهران: پندار پارس؛ تهران: مانلي، ‎۱۳۹۲.

‎۲ج.: مصور، جدول.

نويسندگان جلد دوم حسن يعسوبي، مجيد سامي و مهدي ندافي مي باشند.

ناشر همکار در ج. ‎۲ انتشارات سخنوران ميباشد.

چاپ سوم.

‎۱.پايگاه‌هاي اطلاعاتي -- مديريت. الف.عنوان: مرجع کامل مايکروسافت اکسس ‎۲۰۱۰ به همراه برنامه نويسي VBA در اکسس. ب.عنوان.

۷۵۶۵/ ‎۰۰۵

۱۳۹۲ ‎۷ي ‎۲پ/ ۹/ ۷۶ QA

۱۱۶

 

 

يعسوبي، حسين، ۱۳۵۲ -

مرجع کامل ۲۰۱۰ Microsoft Excel [مايکروسافت اکسل ‎۲۰۱۰] ( مقدماتي تا پيشرفته)/ حسين يعسوبي.- تهران: پندار پارس، ‎۱۳۹۲.

‎۲ ج.: مصور، جدول، نمودار + يک لوح فشرده.

عنوان ديگر: مرجع کامل ۲۰۱۰ Microsoft Excel ( مقدماتي تا پيشرفته).

الف.عنوان.

۵۴/ ‎۰۰۵

۱۳۹۲ ‎۶ي ‎۷الف/ ۴/ ۵۵۴۸ HF

۱۱۷

 

يحيي، هارون، ۱۹۵۶ - م Yahya, Harun

معجزات قرآن کريم/ هارون يحيي؛ مترجم عليرضا عياري.- تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت، ‎۱۳۹۰.

‎۸۶ص.: مصور، عکس.

عنان روي جلد: معجزات قرآن.

عنوان اصلي: Miracles of the Qur'an.

چاپ يازدهم.

کتاب حاضر در سال ‎۱۳۸۲ با عنوان " معجزات قرآن " با ترجمه عليرضا عياري توسط وزارت آموزش و پرورش، موسسه فرهنگي منادي تربيت منتشر شده است.

کتابنامه به صورت زيرنويس.

‎۱.کيهان‌شناسي اسلامي -- جنبه‌هاي قرآني. ‎۲.قرآن و علوم. ‎۳.معجزه (اسلام). الف.عياري، عليرضا، ‎۱۳۳۹ -، مترجم. ب.ايران. وزارت آموزش و پرورش . موسسه فرهنگي منادي تربيت. ج.عنوان.

۱۵۸/ ‎۲۹۷

۱۳۹۰ ‎۶م‎۳ي/ ۸۶ BP

۱۱۸

 

نعمتي، سعيد، ۱۳۴۸ -

مفاهيم شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي پيمانکاري (ويژه مهندسان ناظر ، روساي کارگاه و مديران پروژه)/ نويسندگان سعيد نعمتي، محمدرضا شهابي.- تهران: پژوهشگران نشر دانشگاهي؛ تهران: پردازش‌گران، ‎۱۳۹۲.

‎۲۲۴ ص.: نمودار.

چاپ سوم.

‎۱.قراردادها -- طرز تنظيم. ‎۲.پيمانکاري. الف.شهابي، محمدرضا، ‎۱۳۳۰ -. ب.عنوان.

۰۲۲/ ‎۳۴۶

۱۳۹۲ ‎۷م‎۷ن/ ۱۰۲۴ K

۱۱۹

 

تقي‌راد، حميدرضا، ۱۳۴۵ -

مقدمه اي بر اتوماسيون و کنترل فرآيندهاي صنعتي: با معرفي کامل PLC زيمنس سري S7/ تاليف حميدرضا تقي‌راد.- ويرايش ‎۲.- تهران: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، ‎۱۳۹۱.

‎۵۰۷ ص.: مصور ، جدول، نمودار.- ( انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي؛ ‎۲۴۸)

واژه‌نامه.

کتابنامه.

‎۱.مهندسي کنترل. ‎۲.کنترل‌کننده‌هاي برنامه‌پذير. ‎۳.کنترل‌کننده‌هاي پي. آي. دي. ‎۴.کنترل فرآيندها. الف.دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي. ب.عنوان.

۸/ ‎۶۲۹

۱۳۸۸ ‎۷م‎۷ت/ ۲۱۳ TJ

۱۲۰

 

مهارت‌هاي رهبري پروژه: از تئوري تا عمل/ گردآورندگان جفري‌کي. پينتو...[ و ديگران]؛ مترجمان ماندانا کريمي، بهنام بينا؛ [براي] شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه.- تهران: ارگ، ‎۱۳۹۰.

‎۱۹۸ص. : مصور، جدول.- ( انتشارات ارگ؛ ‎۲۰۵)

عنوان اصلي: Project leadership : from theory to practice, c1998.

پشت جلد به انگليسي: .Project leadership skills

کتابنامه.

‎۱.مديريت طرح‌ها. ‎۲.گروه‌هاي کار. ‎۳.رهبري. الف.پينتو، جفري کي.، ‎۱۹۵۸ - م.Pinto, Jeffrey K

ب.کريمي، ماندانا، ‎۱۳۶۳ -، مترجم. ج.بينا، بهنام، ‎۱۳۶۳ -، مترجم.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۸۷۷م ‎۴م/ ۶۹ HD

۱۲۱

 

ژن، پيرژيل دو Gennes, pierre - Gilles de

نرم و نازک: ماده نرم، پژوهش، آموزش/ پيرژيل دوژن، ژاک بادوز؛ ترجمه ماندانا فرهاديان.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۵.

نه، ‎۲۵۸ص.: مصور.- ( دانش معاصر؛ ‎۱)

عنوان اصلي: Fragile objects: Soft matter, hard science, and the thrill of discovery .

واژه‌نامه.

‎۱.ماده -- مسائل متفرقه. ‎۲.رويه‌ها (فيزيک) -- مسائل متفرقه. ‎۳.تحقيق -- مسائل متفرقه. ‎۴.آموزش و پرورش -- مسائل متفرقه. الف.بادوز..Badoz, J

بفرهاديان، ماندانا، ‎۱۳۴۰ -، مترجم. ج.عنوان.

‎۵۳۰

۱۳۸۵ ‎۴ن‎۹ژ/ ۲/ ۱۷۱ QC

۱۲۲

 

پولکينگ‌هورن، ج. سي، ۱۹۳۰ - م .Polkinghorn, J. C

نظريه کوانتومي/ جان‌پاکينگ هرن؛ ترجمه حسين معصومي همداني.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۸.

‎۱۵۱ ص.- ( دانش معاصر؛ ‎۸/ / زير نظر محمدرضا خواجه‌پور، حسين معصومي‌همداني)

عنوان اصلي: 2002, Quantum theory : a very short introduction.

کتاب حاضر قبلا با عنوان "نظريه کوانتوم" با ترجمه ابوالفضل حقيري توسط انتشارات بصيرت نيز منتشر شده است.

چاپ اول: ‎۱۳۷۸.

چاپ دوم.

‎۱.کوانتوم. الف.معصومي همداني، حسين، ‎۱۳۲۷ -، مترجم. ب.خواجه‌پور، محمدرضا، ‎۱۳۲۰-. ج.عنوان: نظريه کوانتوم. د.عنوان.

۱۲/ ‎۵۳۰

۱۳۸۸ ‎۶ن‎۸پ/ ۱۲/ ۱۷۴ QC

۱۲۳

 

هيليس، دبليو. دانيل، ۱۹۵۶ - م Hillis, W. Daniel

نقشي بر سنگ: مباني مفهومي کامپيوتر/ و.دانيل هيليس؛ ترجمه بهروز بيات.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۷.

ده، ‎۲۰۴ ص.: مصور، نمودار.- ( دانش معاصر؛ ‎۶/ / زير نظر محمدرضا خواجه‌پور، حسين معصومي همداني)

عنوان اصلي: The pattern on the stone: the simple ideas that make computers work, c1998.

واژه‌نامه.

‎۱.کامپيوترها. الف.بيات، بهروز، ‎۱۳۳۶ -، مترجم. ب.عنوان.

‎۰۰۴

۱۳۸۷ ‎۷ن/ ۵/ ۷۶ QA

۱۲۴

احمدي ابراهيمي‌زاده، علي، ۱۳۶۲ -

نمونه پروژه‌هاي شماتيک و گام به گام Primavera Enterprise/ مولف علي احمدي ابراهيمي‌زاده.- تهران: ناقوس؛ تهران: الياس، ‎۱۳۹۰.

‎۳۲۷ ص.: مصور.

واژه‌نامه.

‎۱.مديريت طرح‌ها -- نرم‌افزار. الف.عنوان.

۴۰۴/ ‎۶۵۸

۱۳۹۰ ‎۸ن‎۳۳الف/ ۸/ ۵۶ T

۱۲۵

 

سعيدي، محمدحسن، ۱۳۳۱ -

نيروگاه حرارتي/ محمدحسن سعيدي، محمدرضا طلائي.- تهران: يزدا، ‎۱۳۹۱.

‎۴۶۴ ص.: مصور، جدول، نمودار.

کتابنامه : ص.‎۴۶۴.

چاپ دوم.

‎۱.نيروگاه‌هاي برق. الف.طلايي، محمدرضا، ‎۱۳۶۲ -. ب.عنوان.

۳۱۲۱/ ‎۶۲۱

۱۳۹۱ ‎۹ن‎۷س/ ۱۱۹۱ TK

۱۲۶

 

قاضي‌زاده، علي‌اکبر، ۱۳۲۸ -

ويراستاري و مديريت اخبار/ علي‌اکبر قاضي‌زاده.- ويرايش ‎۲.- تهران: روزنامه ايران، موسسه انتشاراتي، ‎۱۳۸۸.

‎۲۲۸ ص.: مصور.- ( ارتباطات؛ ‎۵)

چاپ دوم.

کتابنامه.

‎۱.روزنامه‌نگاري -- ويراستاري. ‎۲.روزنامه‌نگاري -- شيوه‌نامه. الف.انتشارات موسسه ايران. ب.عنوان.

۴۱/ ‎۰۷۰

۱۳۸۸ ‎۹و‎۲ق/ ۴۷۷۸ PN

۱۲۷

 

کاوي، استيون آر.، ۱۹۳۲ - ۲۰۱۲م .Covey, Stephen R

هفت عادت مردمان موثر/ مولف استفان کاوي؛ مترجم محمدرضا آل‌ياسين.- تهران: هامون، ‎۱۳۹۱.

‎۳۴۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: The seven habits of highly effective people.

چاپ بيستم.

عنوان روي جلد: هفت عادت مردمان موثر "متن کامل": درسهاي نيرومندي براي دگرگوني خويشتن.

‎۱.موفقيت -- جنبه‌هاي روان‌شناسي. ‎۲.خلق و خو. الف.آل‌ياسين، محمدرضا، ‎۱۳۲۸ -، مترجم. ب.عنوان: درسهاي نيرومندي براي دگرگونيهاي خويشتن. ج.عنوان.

۱/ ‎۱۵۸

۱۳۹۱ ‎۲۵ک ‎۸م/ ۶۳۷ BF

۱۲۸

 

وزارت نيرو. شرکت مديريت شبکه برق ايران

همسوسازي رفتار و نگرش سازماني مديران/ شرکت مديريت شبکه برق ايران؛ مشاوره محمود عجمي.- تهران: شرکت مديريت شبکه برق ايران، ‎۱۳۸۵.

ج.

مندرجات: ج. ‎۱. آرمان مشترک.-

‎۱.مديريت. الف.عنوان.

 

۱۳۸۵ ‎۶هـ‎۴و/ ۳۱ HD

۱۲۹

 

هاوسون، سيندي Howson, Cindi

هوش تجاري موفق: رازهايي براي کاربردي‌کردن هوش تجاري/ سيندي هاوسون؛ مترجم آمنه علاقبندراد.- تهران: ناقوس، ‎۱۳۹۲.

‎۳۲۸ ص.: مصور، جدول، نمودار.

عنوان اصلي: .Successful business intelligence : secrets to making BI a killer app

واژه‌نامه.

‎۱.هوش تجاري. ‎۲.هوش تجاري -- داده‌پردازي. ‎۳.نظام‌هاي اطلاعاتي مديريت. ‎۴.تکنولوژي اطلاعات -- مديريت. الف.علاقبندراد، آمنه، مترجم. ب.عنوان: رازهايي براي کاربردي‌کردن هوش تجاري. ج.عنوان.

۴۷۲/ ‎۶۵۸

۱۳۹۲ ‎۲هـ‎۲هـ ۷/ ۳۸ HD

۱۳۰

 

سگره، جينو Segre, Gino

يخچال‌هاي اينشتين/ جينو سگره؛ ترجمه ماندانا فرهاديان.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۹۲.

‎۳۸۴ ص.

عنوان اصلي: .2002, Einstein s refrigerator : tales of the hot and cold

‎۱.دما -- به زبان ساده. ‎۲.کيهان‌شناسي -- به زبان ساده. الف.فرهاديان، ماندانا، ‎۱۳۵۵ -، مترجم. ب.عنوان.

۵/ ‎۵۳۶

۱۳۹۲ ‎۳ي‎۸س/ ۲۷۱ QC

۱۳1

 

قصبه، کاووس، 1318

          خودآموز بررسي سيستم هاي قدرت با نرم افزار   DIG SILENT 15.1.7

ترجمه و تاليف دکتر کاووس قطبه، تهران: شرکت مهندسي قدس نيرو، 1396

‎236 ص: جدول، نمودار

چاپ اول

اطلاعات کتابشناختی

ردیف

Numerical differential protection :principles and applications

by Gerhard Ziegler

2nd ed. Erlangen [Germany]: Publicis Pub., 2012

.287p

Includes bilbiographical references (p. 275-282) and index

TK 5103 .15 .Z45 2012

1

Least-cost electric utility planning

Harry G. Stoll, with contributing authors, Leonard J. Garver

New York: Wiley, 1989

.xx, 782p

.Includes bibliographical references and index

TK 153 .S834 1989

2

Power system stability and control - The EPRI power system engineering series

P. Kundur ; edited by Neal J. Balu, Mark G. Lauby

New York: McGraw-Hill, 1994

xxiii, 1176 p

.Includes bibliographical references and index

TK 1005 .K86 1994

3

Transmission line reference book, 345 KV and above

The Electric Power Research Institute, General Electric Company Transformer Laboratories

Palo Alto, CA : distributed by F. Weidner & Son Printers: New York, 1975

.ix, 393 p 

.Includes bibliographical references

TK 3231 .G37 1975

4

Modern power system planning
edited by X. Wang, J.R. McDonald

London: McGraw-Hill Book Company, c1994

.xi, 465 p

.Includes bibliographical references and indexes

TK 1191 .W33 1994

5

Application of Time-Synchronized Measurements in Power System Transmission Networks

Mladen Kezunovic, Sakis Meliopoulos, Vaithianathan Venkatasubramanian, Vijay Vittal

Springer International Publishing, 2014

6

Interconnected power systems

Yong Li

Springer-Verlag: Berlin, 2016

7

Phasor measurement units and wide area monitoring systems
edited by Antonello Monti, Carlo Muscas, Ferdinanda Ponci

1st edition.Cambridge: elsevier, 2016

8

Intelligent Automatic Generation Control

Hassan Bevrani, Takashi Hiyama

Boca Raton: Taylor & Francis, 2011

.xvii, 290 p

.Includes bibliographical references and index

TK 1007 .B48 2011

9

Protective relaying for power generation systems

Donald Reimert

Boca Raton: Taylor & Francis, 2006

.573p

.Includes bibliographical references and index

TK 2861 .R36 2005

10

Microgrid dynamics and control

by Hassan Bevrani, Bruno Francois, Toshifumi Ise

First edition

.Includes bibliographical references and index

TK 3105 .B48 2017

11

Electrical transients in power systems

Allan Greenwood

2nd ed. New York: Wiley Interscience, c1991

.xvi, 751 p

.Includes bibliographical references and indexes

TK 3226 .G73 1991

12

Power system monitoring and control

Hassan Bevrani, University of Kurdistan, Iran, Kyushu Institute of Technology (Visiting Professor), Japan, Masayuki Watanabe, Kyushu Institute of Technology, Japan, Yasunori Mitani, Kyushu Institute of Technology, Japan

xvii, 269 pages

.Includes bibliographical refedrences and index

TK 1007 .B4 83 2014

13

Robust power system frequency control

Hassan Bevrani

Second Edit. Switzerland: Springer International Publishing, 2014

14

Voltage Control and Protection in Electrical Power Systems

Sandro Corsi

  Springer-Verlag: London, 2015

15

EPRI AC Transmission Line Reference Book - 200 kV and Above
Editorial Committee : Raymond Lings, Luciano E.Zaffanella, Jan P.Reynders, Jonas Weisel

Third Edition

Palo Alto, California: Electric Power Research Institute (EPRI), 2005

16

Transmission Code 2007- Network and System Rules of the German Transmission System Operators

Berlin: Verband der Netzbetreiber- vdn , 2007

17

Network Code on Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators

The Transmission System Operators members of ENTSO-E

(european network of transmission system operators for electricity)

Brussels: ENTSO-E Publications, 2013

18

The Relay Testing Handbook: Principles and Practice

Chris Werstiuk, professional engineer

first ed. Colorado: Valence Electrical Training Services  LLC, 2012

xxiv, 629 p

TK 2861 .I58 2001

19

AC motor protection

Zocholl, Stanley E

Second ed. USA: Schweitzer Engineering Laboratories, Inc, 2003

89p

TK 2781 .Z63 2003

20

 

پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی

موضوع

نام پایگاه

مقالات کنفرانس ها و همایش ها

سیویلیکا

مقالات نشریات و کنفرانس ها

مگ‌ایران

مقالات نشریات و کنفرانس ها

پورتال جامع علوم انسانی

پایگاه پایان نامه ها

ایرانداک

پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین

موضوع

نام پایگاه

کامپیوتر و حوزه های مرتبط

ACM(ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY)

فیزیک

AIP(AMERICAN INSTITUE OF PHYSICS)

فیزیک

APS(AMERICAN PHYSICAL SOCIETY)

تمام رشته های علوم

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

تمامی رشته های علوم شامل علوم پایه، مدیریت، علوم اجتماعی و انسانی و ...

EBSCOhost

مدیریت و کتابداری

EMERALD

عمومی

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

الکترونیک

IEEE

فیزیک

IOP

بانک اطلاعاتی استنادی کلیه رشته های علوم شامل پایه، مدیریت، علوم اجتماعی و انسانی

ISI

منبعی جامع جهت مقایسه و ارزیابی ژورنالها و ارائه اطلاعات استنادی بیش از 7500 ژورنال منتشره در زمینه های مختلف علوم

JCR(JOURNAL CITATION REPORTS DATABASE)

علوم ریاضی و حوزه های وابسته

MATHSCINET

تمامی رشته های علوم شامل علوم پایه، مدیریت، علوم اجتماعی و انسانی و ...

OXFORD UNIVERSITY

تمامی رشته های علوم شامل علوم پایه، مدیریت، علوم اجتماعی و انسانی و ...

SCIENCE DIRECT

پایگاه بزرگ چکیده نامه و نمایه سازی استنادی از متون تحقیقاتی در کلیه رشته ها

SCOPUS

علوم ریاضی و حوزه های وابسته

SIAM

موتور جستجوی منابع اطلاعات علمی


Googlescholar

موتور جستجوی منابع اطلاعات علمی

Online Journals Search Engine 

موتور جستجوی منابع اطلاعات علمی

Libra 

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

نشریات معتبر داخلی

 

فهرست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – اردیبهشت 1396

 

نشریات معتبر خارجی

 

نشریات معتبر خارجی مندرج در WOS، Q1  و Q2

 

نشریات نامعتبر خارجی

 

فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – اسفند 1396

 

جستجو در فهرست نشریات معتبر وزارت علوم از طریق لینک زیر امکان پذیر است

 

http://journals.msrt.ir/
 

Loading
  • به منظور تسهيل در اعلام نياز اطلاعاتي همکاران محترم شرکت فرم زير تدوين و طراحي شده است. همکاران محترم مي توانند با تکميل اين فرم نسبت به ارائه نيازهاي اطلاعاتي خود به کتابخانه شرکت اقدام کنند.

قالب دلخواه شما
اندازه فونت