EN
جمعه 31 شهریور 1396

اخبار بانوان

اخبار امور بانوان شرکت مدیریت شبکه برق ایران

از بانوان شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دومين همايش ملي بانوان فرهيخته صنعت آب و برق کشور تقدیر شد

از بانوان شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دومين همايش ملي بانوان فرهيخته صنعت آب و برق کشور تقدیر شد

  • 18 اسفند 1395
  • 1801
  • 0
 دردومين همايش ملي بانوان فرهيخته صنعت آب و برق کشور از بیتا حسین زاده و سمیه کاظمی با ارائه مقاله ای تحت عنوان بررسی عدالت جنسیتی ازدیدگاه اسلام در حوزه اشتغال زنان در ایران، با ارائه لوح و جوایز کشور تقدیر شد.

صفحه اخبار امور بانوان شرکت مدیریت شبکه برق ایران افتتاح شد

  • 06 اردیبهشت 1394
  • 13371
  • 1
صفحه اخبار امور بانوان شرکت مدیریت شبکه برق ایران در اردیبهشت ماه سال جاری افتتاح شد