دات نت نیوک
EN
یکشنبه 08 اسفند 1395

معاونت برنامه‌ریزی‌ و‌ نظارت برامنیت‌شبکه

داوود فرخزاد

معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه - عضو هیات مدیره