طراحی سایت
EN
شنبه 01 اردیبهشت 1397

معرفی معاونین و مدیران

داوود فرخزاد

سرپرست - عضو هیات مدیره - معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

همایون حایری

رئیس هیات مدیره - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

مهدی وکیلیان

عضو هیات مدیره و رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی رجبی مشهدی

معاون راهبری شبکه برق کشور - عضو هیات مدیره

حبیب قراگوزلو

معاون بازار برق

علی اکبر عباسی

معاون مخابرات و پشتیبانی فنی

محمد رضا کاشانی راد

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

صفا بهبهانی

مدیر روابط عمومی

ابو الحسن خانبانها

مدیر حوزه هیات مدیره و مدیر عامل

سیمین دخت ایران نژاد

مدیر مبادلات برون مرزی

حسین بهرامی

مدیر کنترل پروژه و قرارداد ها

علیرضا مدیریان

مشاور مدیر عامل

راضیه پاکدامن

مشاور مدیر عامل

حمید مرادی غیاث آبادی

مشاور مدیر عامل

مهدی درفشیان مرام

رئیس مرکز راهبری شبکه برق (زنجان)

مهدی مقیم زاده

مدیر پشتیبانی، بهره برداری و برنامه ریزی

علیرضا پرنده مطلق

مدیر مهندسی و نظارت

اردشیر مذکوری

مدیر بهره برداری و کنترل سیستم

حسین ایوب زاده

مدیر مطالعات و حفاظت شبکه

آرمان سلیمی بنی

مدیر تحقیقات و توسعه فناوری - مشاور مدیر عامل و مسئول امور ایثارگران

عادل محسنی

مدیر برنامه ریزی و مطالعات امنیت شبکه

محمد علی دوزبخشیان

مدیر مطالعات و پایش سیستم های گسترده

علیرضا مزدآور

مدیر امور عملیات و آرایش بازار برق

ایمان رحمتی

مدیر نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق

رضا ظریفی

مدیر قراردادهای بازار برق

حمید رضا باقری

مدیر توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژی

محمد خواجی

مدیر سنجش و پایش انرژی و سرپرست فناوری اطلاعات

شهرام پورفتاحی

مدیر مخابرات شبکه برق

رضا ابراهیمی

مدیر توسعه منابع انسانی و بهبود بهره وری

حمید رضا بیک زند

مدیر امور مالی و ذیحسابی

ابراهیم احمدزاده

مدیر امور بازرگانی، پشتیبانی، و خدمات عمومی

عزالدین دارابی

مدیر امور کارکنان و رفاه

جواد طاهری

مدیر محاسبات بازار برق

جستجو