دات نت نیوک
EN
پنجشنبه 10 فروردین 1396

قراردادهای حوزه بازار برق

قرارداد‌های حوزه بازار برق

قرارداد خرید برق (از عرضه کنندگان برق و مالکین نیروگاه‌ها)

قرارداد فروش برق (به خریداران بازار برق)

قرارداد خدمات انتقال برق (از شرکت‌های مالک شبکه انتقال برق)

قرارداد دوجانبه برق (بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده برق)